Ammatit ja oppilaitokset

Huolinta- ja logistiikka on yksinkertaistettuna tavaran, tiedon ja rahan siirtoa. Se on konkreettista tavarankuljetusta ja siihen liittyvää toimintaa, mutta vähintään yhtä tärkeää on informaation ja rahan kulku ketjun eri osapuolten välillä. Mikäli kyse on ihmisten liikkumisesta puhutaan henkilöliikenteestä tai -logistiikasta. Alaan heijastuu voimakkaasti yleinen taloustilanne ja ulkomainen kysyntä. Toimiva logistiikka on sujuvaa tiimityöskentelyä jokaisen kuljetusketjuun osallistuvan osapuolen välillä.

MITÄ TEHTÄVIÄ

Huolinta- ja logistiikka-alan uratarjonta on erittäin monipuolinen. Alalta löytyy useita erilaisia asiantuntija-, esimies- ja hallinnon toimihenkilötehtäviä. Alaa opiskeleva voi sijoittua myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin tai vaikkapa ajojärjestelijäksi, huolitsijaksi, liikenteenhoitajaksi tai tietoliikenneasiantuntijaksi. Alalla on myös useita muita kuin toimihenkilöammatteja, kuten esimerkkisi kuljettaja, varasto- ja terminaalityöntekijä.

MITÄ OMINAISUUKSIA

Alan toimintaympäristö on kansainvälinen ja edellyttää siksi alan eri tehtävissä hyvää kielitaitoa. Englannin kielen lisäksi esimerkiksi venäjän ja saksan osaamisesta on usein hyötyä. Soveltuva koulutuspohja, hyvät vuorovaikutustaidot sekä vastuullinen työote auttavat menestymään alalla.

MISSÄ OPISKELLA

Suuri osa alalla toimivista toimihenkilöstä on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Ammattikorkeakouluista valmistuu mm. logistiikan ja liikennealan AMK-insinöörejä sekä tradenomeja.

Alalla toimimiseen voi hankkia pätevyyden myös suorittamalla aikuiskoulutuksena näyttötutkinnon. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja. Alalle soveltuvia näyttötutkintoja ovat mm. ulkomaankaupan ammattitutkinto, viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto. Lisätietoa näyttötutkinnoista opetushallituksen nettisivuilta.

Logistiikka-alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut

Metropolia ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Arcada ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoa:
SHLL:n järjestämät koulutustilaisuudet
Opetin.fi - Mitä huolinta on?
Opetushallitus - Alan näyttötutkinnot
Kun koulu loppuu.fi – Huolinta- ja logistiikka-alan esittely
Kun koulu loppuu.fi - Ammattien videoesittelyt