Liiton koulutukset

Osaava henkilökunta on huolinta- ja logistiikkayritykselle tärkeää

Kansainvälisten kuljetusten organisointi edellyttää huolitsijalta monipuolista asiantuntemusta. Huolitsijan täytyy tuntea kansainvälisen kaupan sekä tulli- ja kuljetuslainsäädännön säännöt ja vaatimukset eri maissa. Huolintaliikkeen onkin jatkuvasti panostettava henkilökuntansa kouluttamiseen.

Seminaarikoulutukset

Liitto järjestää vuosittain 1-4 seminaarityyppistä koulutustilaisuutta, jossa käsitellään huolinta- ja logistiikka-alan kannalta keskeisiä tai ajankohtaisia aiheita. Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan liiton nettisivuilla sekä jäsenyrityksille jäsentiedotteissa.

E-learning

Edellä mainittujen seminaarikoulutusten lisäksi liitto tarjoaa jäsenyrityksilleen ja näiden työntekijöille mahdollisuuden ilmaiseen verkkokoulutukseen seuraavista aihealueista:

Authorised Economic Operator (AEO) –koulutus
Vaarallisten aineiden ilmakuljetus (CAT-4 ja CAT-5 -koulutus)
Lentorahdin turvatietoisuus –koulutus (CAT 14)

Lisätietoa kursseista verkkoulutuksen nettisivuilta.

Stipendit ja apurahat

Jäsenyritysten työntekijöiden on mahdollista anoa apurahoitusta alaan liittyvään koulutukseen, opinnäytteisiin sekä tutkimuksiin ja hankkeisiin. Moni jäsenyrityksemme kannustaakin työntekijöitä hankkimaan lisäkoulutusta huolinta-alan stipendijärjestelmän avustuksella.

Lue lisää stipendeistä ja apurahoista.