Vaarallisten aineiden ilmakuljetus CAT-4 ja CAT-5 –verkkokoulutus (jatkuva)

 

29.05.2015 - 29.05.2018

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen verkkokoulutuksen sisältö noudattaa kansainvälisiä ICAO/IATA-määräyksiä ja on Trafin hyväksymä.

Koulutuksessa käydään läpi lentokuljetusta koskeva lainsäädäntö, rajoitukset ja luokitukset sekä vaarallisten aineiden luettelo, varoituslipukkeet ja merkinnät. Lisäksi käsitellään lentokuljetukseen liittyvät asiakirjat, ilmoittamattomien vaarallisten aineiden tunnistaminen, säilyttäminen ja kuormaaminen sekä matkustajia ja miehistöä koskevat määräykset ja toimenpiteet hätätilanteissa.

Koulutus on suunnattu kaikille vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen parissa työskenteleville ja on voimassa kaksi vuotta. Loppukokeen läpäissyt saa kurssitodistuksen.

Koulutus on jäsenille maksuton ja sen voi suorittaa joustavasti itselleen sopivana ajankohtana. Tutustu kurssisisältöön verkkoportaalin sivuilla.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
toimitusjohtaja Pertti Mero, Airport College International Ltd, pertti.mero@airportcollege.com