Lentorahdin valvotun edustajan turvatietoisuusverkkokoulutus KAT 9 (jatkuva)

 

21.06.2024 - 15.12.2033

EU-asetuksen (1998/2015) mukaan kaikkien niiden lentorahdin valvottujen edustajien henkilöiden, joilla on itsenäinen pääsy tunnistettavaan lentorahtiin, tulee suorittaa turvatietoisuuskoulutus. Koulutus on voimassa viisi vuotta suorituspäivämäärästä. Koulutus tulee uusia, mikäli henkilö ei yli kuuteen kuukauteen työskentele turvatietoisuuskoulutusta edellyttävissä tehtävissä.

Koulutuksen sisältö:

 • aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus
 • asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus
 • 31.12.2020 alkaen tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus
 • ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina toimitusketjussa turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut
 • henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava
 • ilmoitusmenettelyjen tuntemus
 • kyky tunnistaa kielletyt esineet
 • kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan
 • tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä
 • lentorahdin suojaamisvaatimusten tuntemus
 • kuljetusvaatimusten tuntemus.

Koulutus kestää hieman suorittajasta riippuen tunnista kahteen.

Koulutukselle on voimassaoleva liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hyväksyntä. 

Kou­lu­tus on jä­se­nil­le mak­su­ton ja sen voi suo­rit­taa jous­ta­vas­ti it­sel­leen so­pi­va­na ajan­koh­ta­na.

Finsecpron järjestämä turvatietoisuuskoulutus suoritetaan web-pohjaisesti omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Ota yhteyttä firmasi HR-edustajaan.