KMYK 2010

Kansainvälisen maantieliikenteen yleiset kuljetusehdot

Kansainvälisen maantieliikenteen yleiset kuljetusehdot (KMYK 1.1.2010) ovat Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton laatimat vakioehdot, joita käytetään kansainvälisissä maatiekuljetuksissa PSYM 2015 -ehtojen ohella.

Kuljetusehdot sisältävät vakiosopimusehtoja muun muassa kuljetustoimeksiannon suorittamisesta, kuljetustilauksen teosta, kuljetettavan tavaran lastaamisesta ja purkamisesta sekä kuljetettavan tavaran pakkaamisesta. Vakioehdot täydentävät maantiekuljetuksia koskevassa tiekuljetussopimuslaissa rahdinkuljettajalle sekä kuljetusasiakkaalle asetettuja oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kuljetusehdot 1.1.2010 suomeksi ja englanniksi.