Toiminta ja tehtävät

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on Suomessa toimivien huolinta- ja logistiikkayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liitolla on noin 70 jäsenyritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 6 000 työntekijää.

SHLL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen ja sen jäsenliiton Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyhdistys.

SHLL:n jäsenet ovat liiton kautta jäseninä pohjoismaisessa huolintaliitossa Nordiskt Speditörförbundissa. SHLL edustaa jäseniään huolinta-alan maailmanlaajuisessa katto-organisaatiossa FIATAssa sekä EU-vaikuttamiseen keskittyvässä CLECATissa.

Tehtävät

Liiton tehtävänä on edistää huolinta- ja logistiikka-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta ja arvostusta.

Vaikuttaminen

Liitto seuraa alan kehitystä ja säädösvalmistelua ja vaikuttaa pitämällä yhteyksiä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Liitto edustaa alaa kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhteistyö- ja valmisteluelimissä.

SHLL varmistaa, että huolinta- ja logistiikka-alan ääni kuuluu päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Jäsenyritykset voivat vaikuttaa alan toimintaan osallistumalla liiton jaosto- ja työryhmätoimintaan.

Alan tunnettuuden edistäminen

Liitto viestii monipuolisesti alan toiminnasta eri kohderyhmille ja osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Tavoitteena on lisätä alan arvostusta ja vetovoimaisuutta koululaisten, opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien keskuudessa. Mielikuvat huolinta- ja logistiikka-alasta monipuolistuvat.

Tiedon tuottaminen ja jakaminen

SHLL edistää alan tutkimustoimintaa muun muassa laatimalla tilastoja ja selvityksiä. Tuotamme tietoa huolinta- ja logistiikka-alan kehityksestä.

Kouluttaminen ja neuvonta

Liitto antaa jäsenille koulutusta ja neuvontaa sekä neuvoo alaa koskevan lainsäädännön ja sopimusten soveltamisessa. Jäsenyritykset voivat hakea liiton tukirahastolta rahoitusta alaan liittyvän koulutuksen, tutkimusten ja hankkeiden toteuttamiseen.

Työmarkkinatoiminta

SHLL seuraa alan työoloja ja kehittää yhteistoimintaa jäsenyrityksissä. Liitto neuvottelee yhteistyössä Paltan kanssa alan työehtosopimukset ja osallistuu muun sopimustoiminnan kehittämiseen.

Lisää liiton palveluista >