Tutustu meihin

Huolinta- ja logistiikka-alan opiskelu ja työtehtävät

Kiinnostaisiko sinua liikutella koko maailmaa? Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan ja ovat hyvin tärkeä osa toimivaa ulkomaankauppaa.

Logistiikka ja huolinta tarkoittavat yksinkertaisimmillaan tavaran ja siihen liittyvän tiedon liikuttamista, varastoimista ja toimittamista perille. Liikuteltavana voi olla mitä tahansa mikrosiruista satojen tuhansien kilojen painoisiin koneisiin. Se on konkreettista tavarankuljetusta ja siihen liittyvää toimintaa, mutta vähintään yhtä tärkeää on informaation ja rahan kulku ketjun eri osapuolten välillä.

Suomi on maailmankaupalle avoin talous, jonka hyvinvointi pitkälti perustuu toimivaan ulkomaankauppaan. Kilpailukykyinen ja osaavasti hoidettu vienti ja tuonti ovat taloutemme elinehto; huolinta taas on toimivan ulkomaankaupan edellytys. Noin puolet Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista on huolintaliikkeiden organisoimaa, ja että huolitsijoiden käsittelemän ulkomaankaupan arvo on yli 100-kertainen toimialan omaan arvonlisäykseen verrattuna.

Ala tarjoaa yhteiskunnallisesti tärkeitä työtehtäviä

Huolitsijat ovat kansainvälisen kaupankäynnin asiantuntijoita, heidän työnsä jäljet näkyvät päivittäin ihmisten ja yritysten arjessa. Huolitsijat varmistavat, että yrityksen tilaama kone tai netistä tilaamasi lenkkarit kuljetetaan oikeaan paikkaan aikataulussa, kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Laajemmin huolinnan vaikutukset näkyvät kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuudessa, yritysten logistisessa kilpailukyvyssä, ympäristötavoitteiden toteutumisessa, huoltovarmuudessa sekä koko kansantalouden toiminnassa. Oman mausteensa työhön tuovat kansainväliset ja kansalliset lait ja sopimukset sekä ekologisempien kuljetusmuotojen kehittäminen. Ala myös suojaa EU:n sisämarkkinoita epäterveeltä kilpailulta ja huolehtii osaltaan sen turvallisuudesta.

Huolinta edellyttää sellaista asiantuntemusta ja verkostoa, johon ulkomaankauppaa harjoittavalla kuljetusasiakkaalla itsellään ei usein ole resursseja tai tarvittavaa osaamista. Huolitsijat tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaan sekä keventävät riskiä ja vastuuta järjestäessään kansainvälisiä kuljetuksia heidän puolestaan. Ne toimivat tehtävässään asiakkailleen yhden pysähdyksen palveluna.

Millä taidoilla pärjää logistiikka- ja huolinta-alalla?

Vauhdikas ala tarjoaa monipuolisia ammatteja sekä uravaihtoehtoja eri koulutustaustaisille. Tärkeimmät evääsi alalla etenemiseen ovat soveltuva koulutuspohja, innostunut asenne ja vastuullinen ote työhön. Laajan toimenkuvan ja alaan vaikuttavien muutosten vuoksi huolinta- ja logistiikka-alan toimijoilta vaaditaan nopeaa mukautumiskykyä sekä jatkuvaa oppimista.

Kansainväliset kuljetukset vaativat paitsi ammattitaitoa myös useiden toimijoiden yhteistyötä, minkä vuoksi laajat kontakti- ja kuljetusverkostot ovat huolitsijoille elintärkeitä. Huolinnassa ja logistiikassa on kyse tiimipelistä. Yhteistyökyky, tarkkuus ja aloitteellisuus ovat avaintaitoja. Alan sanasto ja materiaalit ovat kansainvälisiä, usein myös työkaverit. Englannin kieli pitää hallita, ja muusta kielitaidosta on etua.

Millaisia ammatteja alalla on?

Vauhdikas ala tarjoaa monipuolisia ammatteja sekä uravaihtoehtoja eri koulutustaustaisille. Alalta löytyy useita erilaisia asiantuntija-, esimies- ja hallinnon toimihenkilötehtäviä. Alaa opiskeleva voi sijoittua myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin tai vaikkapa ajojärjestelijäksi, huolitsijaksi, liikenteenhoitajaksi tai tietoliikenneasiantuntijaksi, mutta myös viestintään tai henkilöstöhallintoon. Alalla on myös useita muita kuin toimihenkilöammatteja, kuten esimerkkisi kuljettaja, varasto- ja terminaalityöntekijä.

Missä opiskella

Suuri osa alalla toimivista toimihenkilöstä on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Ammattikorkeakouluista valmistuu mm. logistiikan ja liikennealan AMK-insinöörejä sekä tradenomeja. Myös yliopistosta valmistuneita työskentelee logistiikka-alalla. 

Alalla toimimiseen voi hankkia pätevyyden myös suorittamalla aikuiskoulutuksena näyttötutkinnon. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja. Alalle soveltuvia näyttötutkintoja ovat mm. ulkomaankaupan ammattitutkinto, viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto. Lisätietoa näyttötutkinnoista opetushallituksen nettisivuilta.


 

Logistiikka-alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut

Metropolia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Turun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Arcada ammattikorkeakoulu

Lisätietoa:

SHLL:n järjestämät koulutustilaisuudet
Opetushallitus - Alan näyttötutkinnot
Opintopolku.fi

Tutustu meihin