Huolinta- ja logistiikka-alan opiskelu ja työtehtävät

Huolinta- ja logistiikka on yksinkertaistettuna tavaran, tiedon ja rahan siirtoa. Se on konkreettista tavarankuljetusta ja siihen liittyvää toimintaa, mutta vähintään yhtä tärkeää on informaation ja rahan kulku ketjun eri osapuolten välillä. Mikäli kyse on ihmisten liikkumisesta puhutaan henkilöliikenteestä tai -logistiikasta. Alaan heijastuu voimakkaasti yleinen taloustilanne ja ulkomainen kysyntä. Toimiva logistiikka on sujuvaa tiimityöskentelyä jokaisen kuljetusketjuun osallistuvan osapuolen välillä. 

MIllaisia TEHTÄVIÄ

Huolinta- ja logistiikka-alan uratarjonta on erittäin monipuolinen. Ala tarjoaa erilaisia ammatteja sekä uravaihtoehtoja eri koulutustaustaisille. Alalta löytyy useita erilaisia asiantuntija-, esimies- ja hallinnon toimihenkilötehtäviä. Alaa opiskeleva voi sijoittua myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin tai vaikkapa ajojärjestelijäksi, huolitsijaksi, liikenteenhoitajaksi tai tietoliikenneasiantuntijaksi. Alalla on myös useita muita kuin toimihenkilöammatteja, kuten esimerkkisi kuljettaja, varasto- ja terminaalityöntekijä.

MIllaisia taitoja

Ala on toimintaympäristöltään kansainvälinen ja edellyttää siksi hyvää kielitaitoa. Englannin kielen lisäksi esimerkiksi venäjän ja saksan osaamisesta on usein hyötyä. Soveltuva koulutuspohja, hyvät tiimityöskentely - ja vuorovaikutustaidot sekä vastuullinen ja täsmällinen työote auttavat menestymään alalla.

MISSÄ OPISKELLA

Suuri osa alalla toimivista toimihenkilöstä on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Ammattikorkeakouluista valmistuu mm. logistiikan ja liikennealan AMK-insinöörejä sekä tradenomeja. Myös yliopistosta valmistuneita työskentelee logistiikka-alalla. 

Alalla toimimiseen voi hankkia pätevyyden myös suorittamalla aikuiskoulutuksena näyttötutkinnon. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja. Alalle soveltuvia näyttötutkintoja ovat mm. ulkomaankaupan ammattitutkinto, viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto. Lisätietoa näyttötutkinnoista opetushallituksen nettisivuilta.

Logistiikka-alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut

Metropolia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Turun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Arcada ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoa:
SHLL:n järjestämät koulutustilaisuudet
Opetushallitus - Alan näyttötutkinnot
Kun koulu loppuu.fi - Huolinta- ja logistiikka-alan esittely
Kun koulu loppuu.fi - Ammattien videoesittelyt