PSYM 2015/2000

PSYM – Huolinta- ja logistiikka-alan vakioehdot

Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat taloudellisen kokonaisuuden, jota ei ole yhtenäisesti oikeudellisesti säännelty. Tämän vuoksi Pohjoismaiden kesken on kehitetty yhteiset vakioehdot, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM). Ensimmäiset pohjoismaiset speditööriehdot laadittiin jo vuonna 1919, jonka jälkeen ehtoja on uusittu vuosina 1959, 1974, 1985,1998 sekä 2015. 

PSYM -ehdot määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta eri kuljetusoikeuden konventioiden ja lakien mukaan. Suomessa ehtojen käyttö kansainvälisissä tavarakuljetuksissa ja niihin kytkeytyvissä logistiikkapalveluissa on vakiintunutta ja varsin yleistä. Suomesta huolinta-alaa PSYM -neuvotteluissa on edustanut Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto.

PSYM 2015 –vakioehdot voimaan 1.1.2016

Pohjoismaisen Speditööriliiton sekä pohjoismaista kuljetusasiakaskuntaa edustavien tahojen kanssa on neuvoteltu vuosina 2013 – 2015 uusista ja yhteisesti sovituista ehdoista. Pohjoismaisen Speditööriliiton hallitus hyväksyi 16.6.2015 kuljetusasiakaskunnan kanssa yhteisesti neuvotellut uudet PSYM 2015 -ehdot käyttöönotettavaksi 1.1.2016 lukien.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton lakiryhmä sekä neuvotteluissa Suomen kuljetusasiakaskuntaa edustaneet ICC Suomen edustajat ovat laatineet englanninkielisistä NSAB 2015 ehdoista suomennoksen. Ruotsinkielinen käännös PSYM 2015 ehdoista on tehty Ruotsin huolintaliiton toimesta ja se julkaistiin Ruotsin Transportindustriförbundet:in toimesta.

Ehdot suomeksi: PSYM 2015

Ehdot englanniksi: NSAB 2015

Ehdot ruotsiksi: NSAB 2015

Ehdot venäjäksi: NSAB 2015

Suomessa PSYM 2015 -ehtoja voivat käyttää myös ne huolinta- ja logistiikka-alan yritykset, jotka eivät kuulu Pohjoismaiseen Speditööriliittoon tai Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliittoon (ks. PSYM 2015 -ehtojen 1 § 2 mom.). Näitä SHLL:ään kuulumattomia yrityksiä kuitenkin pyydetään tekemään ilmoitus SHLL:lle (office(at)huolintaliitto.fi) PSYM 2015 -ehtojen käytöstä.  

PSYM 2000 ehdot

Vaikka uudet PSYM 2015 ehdot astuvat voimaan 1.1.2016, niin PSYM 2000 -ehdot jäävät myös yritysten käytettäväksi

English (pdf)

Finnish (pdf)

Swedish (pdf)

German (pdf)

Russian (pdf)

French (pdf)

Painettuja PSYM 2000 -ehtoja sekä ehdoista laadittua kommentaariteosta on tilattavissa Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitosta.


Tutustu myös Kansainvälisen maantieliikenteen yleisiin kuljetusehtoihin.