Menestyvä ja uudistuva Suomi, joka toimii saumattoman osana globaalia markkinaa

Strategia ohjaa toimintaamme vuoteen 2025.

 

Tavoitteemme on menestyvä ja uudistuva Suomi, joka toimii saumattomasti osana globaalia markkinaa. Tavoittelemme tätä kolmen strategisen teeman avulla

  • Suomen logistisen kilpailukyvyn kehittäminen
  • Työvoiman saatavuuden ja osaamisen vahvistaminen
  • Vihreän siirtymän mahdollistaminen

Tehtävämme on vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä toimimalla huolinnan ja logistiikan sillanrakentajana.

Strategiamme ja työmme pohjautuu arvoihimme, jotka ovat markkinahenkisyys, kehittymishalukkuus ja vastuullisuus.

Tutustu tarkemmin SHLL:n strategiaan.