Faktat ja tilastot

Suomen huolinta- ja logistiikka-alan menestyminen riippuu pitkälti Suomen ulkomaankaupan kehityksestä. Mikäli ulkomaankaupan vienti tai tuonti (tonnit tai arvo) laskee, laskee samalla viejien ja tuojien palvelutilaukset huolinta- ja logistiikkayrityksille. Ja päinvastoin, jos ulkomaankauppa vetää hyvin, myös huolinta- ja logistiikkayrityksillä on hyvät menestymisen mahdollisuudet.

 • Suomessa toimivia huolintayrityksiä on arviolta noin 350 – 380 kappaletta. Tarkkaa lukumäärää on vaikea todeta, koska samalla TOL-koodilla 52291 luokitellaan huolintayritysten lisäksi rahtausyritykset eivätkä kaikki rekisteröityneet yritykset ole aktiivisia.
   
 • Suomen suurimpiä huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä, jotka ovat myös liiton jäseniä, ovat muun muassa Schenker Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DSV Road Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Oy Kuehne + Nagel Ltd, Varova Oy, Oy Beweship Ab, United Parcel Service Finland Oy (UPS), PostNord Oy.
   
 • Huolinta-alan liikevaihto oli 3,8 mrd. euroa vuonna 2022. SHLL:n jäsenyritykset kattoivat 82 % koko huolinta-alan liikevaihdosta.
   
 • Huolinta-alan yritykset työllistivät vuonna 2022 yhteensä 6 300 henkilöä. SHLL:n jäsenten osuus työllisistä oli 75 %.
   
 • Suomessa logistiikka- ja liikennesektori työllistää noin 20 000 eri yrityksessä (ml kaikki kuljetusmuodot henkilö- ja rahtiliikenteessä) noin 120 000 työntekijää, joka on noin 6 % Suomen työllisten määrästä.
   
 • Vuonna 2019 tavaraviennin ja -tuonnin yhteisarvo oli noin 131 miljardia euroa. Huolitsijat käsittelevät tästä 68–103 miljardin euron osuutta.
   
 • Puolet ulkomaankauppamme tarvitsemista kuljetuksista on huolintaliikkeiden organisoimaa.

Tutustu myös SHLL:n toimialakatsauksiin ja Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitykseen.

Tilastotietoa alasta:
Finavia – Liikennetilastot
Palvelualojen työnantajat Palta - Suhdannekatsaukset
Satamaliitto – Liikenneviraston ja Satamaliiton tilastot
Tilastokeskus – Liikenteen tilastot
Tulli – Ulkomaankaupan tilastojulkaisut