Faktat ja tilastot

  • Suomessa toimivia huolintayrityksiä on arviolta noin 350 – 380 kappaletta. Tarkkaa lukumäärää on vaikea todeta, koska samalla TOL-koodilla 52291 luokitellaan huolintayritysten lisäksi rahtausyritykset eivätkä kaikki rekisteröityneet yritykset ole aktiivisia.

  • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta- ja logistiikka-alan yritysten kansallinen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liitolla on reilu 70 jäsentä.

  • Suomen suurimpiä huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä, jotka ovat myös liiton jäseniä, ovat muun muassa Schenker Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DSV Road Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Oy Kuehne + Nagel Ltd, Varova Oy, Oy Beweship Ab, United Parcel Service Finland Oy (UPS), PostNord Oy.

  • SHLL:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto huolinta-toiminnan osalta vuonna 2017 oli arviolta noin 1,5 mrd. euroa, mikä on noin 80 % huolinta-alan kokonaisliikevaihdosta.

  • Liiton jäsenyritykset työllistivät vuonna 2017 yhteensä 5900 työntekijää, joista huolintatoiminnassa toimi yhteensä n. 3300 työntekijää. Koko huolinta-toimiala työllisti vuonna 2017 arviolta n. 4300 työntekijää.

  • Suomessa logistiikka- ja liikennesektori työllistää noin 20.000 eri yrityksessä (ml kaikki kuljetusmuodot henkilö- ja rahtiliikenteessä) noin 120.000 työntekijää, joka on noin 6 % Suomen työllisten määrästä.

Graafeja alan liikevaihto- ja henkilöstökehityksestä

Suomen huolinta- ja logistiikka-alan menestyminen riippuu pitkälti Suomen ulkomaankaupan kehityksestä. Mikäli ulkomaankaupan vienti tai tuonti (tonnit tai arvo) laskee, laskee samalla viejien ja tuojien palvelutilaukset huolinta- ja logistiikkayrityksille. Ja päinvastoin, jos ulkomaankauppa vetää hyvin, myös huolinta- ja logistiikkayrityksillä on hyvät menestymisen mahdollisuudet.

Huolinta-alan liikevaihdon kehittyminen vuosina 2003–2017

Henkilöstömäärän kehitys huolinta-alalla 2003–2017

Koko logistiikka- ja liikennealan liikevaihdon kehittyminen Suomessa 2005-2018

Koko logistiikka-alan henkilöstömäärän kehittyminen Suomessa 2000-2017

Tilastotietoa alasta:
Finavia – Liikennetilastot
Palvelualojen työnantajat PALTA - Suhdannekatsaukset
Satamaliitto – Liikenneviraston ja Satamaliiton tilastot
Tilastokeskus – Liikenteen tilastot
Tulli – Ulkomaankaupan tilastojulkaisut