Mitä huolinta on

Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan. Jäsenyrityksemme käytännössä huolehtivat siitä, että lähetetty tavara saavuttaa vastaanottajan kustannustehokkaasti voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten lakien, direktiivien, määräysten ja sopimusten edellyttämällä tavalla, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Huolintayritysten perustoimintoihin kuuluvat edelleen ne logistiikkapalvelut, jotka on perinteisesti totuttu liittämään huolitsijan toimintoihin, kuten esim. tullauspalvelut, kansainvälisten kuljetusten järjestäminen ja välittäminen sekä niihin liittyvät nouto- ja jakelupalvelut.

Tämä edellä mainittu huolintayritysten perinteinen palvelukokonaisuus ei tule katoamaan, sillä osalle jäsenyritystemme asiakkaista edellä mainitut logistiikkapalvelut riittävät vallan mainiosti. Huolintayritykset kuitenkin tarjoavat nykyään asiakkailleen huomattavasti laajempia kokonaisuuksia, joihin voidaan lukea useita eri logistiikkapalveluja.

Huolinta-alan maailman kattojärjestö FIATAn ja Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n hyväksymä määritelmä huolintapalveluille on seuraava:

”Huolinta- ja logistiikkapalveluilla tarkoitetaan tavaran kuljetukseen, yhteislastaukseen, varastointiin, käsittelyyn, pakkaamiseen tai jakeluun liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä lisä- ja neuvontapalveluja. Lisä- ja neuvontapalveluja ovat esimerkiksi tullaukseen ja verotukseen liittyvät palvelut, tavaraa koskevien virallisten ilmoitusten antaminen, vakuutusten merkitseminen tavaralle sekä tavaraan liittyvien asiakirjojen laatiminen, kerääminen tai maksaminen.

Huolintapalveluihin sisältyvät myös tavaran kuljetukseen, käsittelyyn tai varastointiin liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät logistiikkapalvelut sekä toimitusketjun tosiasiallinen hallinta kokonaisuudessaan.”

Lisätietoa alan kehityksestä ja huolinta- ja logistiikka-alan yritysten palvelutarjonnasta logistiikanmaailma.fi -sivustolta.