Työehtosopimukset

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) osallistuu myös alan työmarkkinapoliittiseen edunvalvontaan.

Huolinta-alan työehtosopimusneuvottelut sekä muut SHLL:n jäsenyritysten työsuhdeasiat hoidetaan yhteistyössä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa. Huolinnan työehtosopimusneuvotteluissa päättävänä ja ohjaavana tahona toimii SHLL:n hallitus ja sen asettama erillinen ohjausryhmä.

Jäsenyritystemme, jotka ovat myös Paltan jäseneniä, yleisestä työsuhde- ja työehtosopimusneuvonnasta vastaavat Paltan huolinta-alan asiantuntijat.

Huolinta-alaa koskevia työehtosopimuksia ovat:

1) Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Työehtosopimusta sovelletaan huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien yritysten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin.

Sopimus laaditaan Paltan nimissä Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n kanssa. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus on yleissitova.

2) Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien yritysten varastoterminaaleissa, varastoissa, varastohotelleissa ja satamissa työskentelevät työntekijät.

Sopimus laaditaan Paltan nimissä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kanssa. Työehtosopimus on yleissitova.

3) Kaupan automiesten työehtosopimus

Sopimus koskee työaikalain (605/96) alaisia automiehiä.

Sopimus laaditaan Paltan ja Kaupanliiton nimissä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kanssa. Työehtosopimus on yleissitova.


Kaikki huolinta-alan työehtosopimukset sekä pöytäkirjat, työehtosopimusten soveltamismateriaali ja palkkataulukot löytyvät Paltapalvelu-sivustolta, joka on tarkoitettu jäsenyritysten johdolle, esimiehille ja henkilöstöasioista vastaaville.

Paltapalveluun kirjaudutaan Paltalta saaduilla tunnuksilla.