Työehtosopimukset

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) osallistuu myös alan työmarkkinapoliittiseen edunvalvontaan.

Huolinta-alan työehtosopimusneuvottelut sekä muut SHLL:n jäsenyritysten työsuhdeasiat hoidetaan yhteistyössä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa. Huolinnan työehtosopimusneuvotteluissa päättävänä ja ohjaavana tahona toimii SHLL:n hallitus ja sen asettama erillinen ohjausryhmä.

Jäsenyritystemme, jotka ovat myös PALTAn jäseneniä, yleisestä työsuhde- ja työehtosopimusneuvonnasta vastaavat PALTAn huolinta-alan asiantuntijat.

Huolinta-alaa koskevia työehtosopimuksia ovat:

1) Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Työehtosopimusta sovelletaan huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien yritysten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin.

Sopimus laaditaan PALTAn nimissä Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n kanssa. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus on yleissitova.

2) Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien yritysten varastoterminaaleissa, varastoissa, varastohotelleissa ja satamissa työskentelevät työntekijät.

Sopimus laaditaan PALTAn nimissä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kanssa. Työehtosopimus on yleissitova.

3) Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimusta sovelletaan tullaajiin ja huolintatyönjohtajiin.

Sopimus laaditaan PALTAn nimissä Ammattiliitto Pro ry:n kanssa. Työehtosopimus on yleissitova.

4) Kaupan automiesten työehtosopimus

Sopimus koskee työaikalain (605/96) alaisia automiehiä.

Sopimus laaditaan PALTAn ja Kaupanliiton nimissä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kanssa. Työehtosopimus on yleissitova.


Kaikki huolinta-alan työehtosopimukset sekä pöytäkirjat, työehtosopimusten soveltamismateriaali ja palkkataulukot löytyvät PALTAn extranetistä, joka on tarkoitettu jäsenyritysten johdolle, esimiehille ja henkilöstöasioista vastaaville.

Extranettiin kirjaudutaan PALTAlta saaduilla tunnuksilla.