Stipendit ja apurahat

Huolinta-alan yrityksessä vakinaisesti toimivien henkilöiden sekä huolinta- ja logistiikka-alan opiskelijoiden, tutkijoiden ja oppilaitosten on mahdollista anoa apurahoitusta alaan liittyvään koulutukseen, opinnäytteisiin, tutkimuksiin ja hankkeisiin. Apurahat myöntää Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry (SHT)*.

Stipendejä ja avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset pyritään käsittelemään SHT:ssä 3 kk:n sykleissä: 

13.12. - 31.03.
01.04. - 30.06.
01.07. - 30.09.
01.10. - 12.12.

Ennen stipendin hakua, tutustuthan stipendien jakoperusteisiin.

Stipendejä / apurahoja anottaessa tulee huomioida muun muassa, että:

  • stipendejä voidaan myöntää huolinta- ja logistiikka-alaa palveleviin koulutuksiin sekä koko logistiikkaketjun ja sen eri osa-alueiden (mm. kuljetus- ja varasto- toiminta) koulutukseen ja tutkimukseen.
  • stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. 
  • stipendejä ei lähtökohtaisesti myönnetä kotimaassa tapahtuvien koulutusten matkakustannuksiin.
  • anomuksen tulee olla liiton toimistossa ennen opintojen / matkan alkamista.
  • yrityksen vapaamuotoisen puoltokirjeen tulee olla henkilöstöpäällikön tai vastaavan allekirjoittama.
  • anomuksen liitteenä tulee olla koulutuksen ohjelma hintatietoineen.
  • stipendi maksetaan todistusta vastaan tilille, jonka stipendinsaaja on henkilökohtaisesti ilmoittanut.

Hakijalle ilmoitetaan mahdollisen stipendin myöntämisestä noin kuukauden sisällä hakujakson (3 kk) umpeuduttua.

Tulostettava stipendinhakulomake (pdf)

SHT:n apuraha- ja stipendirekisteriseloste 25.5.2018 (pdf)

* Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia huolinta-alalla toimivien yritysten aatteellisena tukena edistämällä näiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:
office(at)huolintaliitto.fi