Stipendit ja apurahat

Huolinta-alan yrityksessä vakinaisesti toimivien henkilöiden sekä huolinta- ja logistiikka-alan opiskelijoiden, tutkijoiden ja oppilaitosten on mahdollista anoa apurahoitusta alaan liittyvään koulutukseen, opinnäytteisiin, tutkimuksiin ja hankkeisiin. Apurahat myöntää Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry*.

Stipendien ja avusten hakuajat ovat

1.1 - 31.3.
1.4. - 30.6.
1.7. - 30.9.
1.10. - 31.12.

Ennen stipendin hakua, tutustuthan stipendien jakoperusteisiin.

Stipendejä / apurahoja anottaessa tulee huomioida muun muassa, että:

  • stipendejä voidaan myöntää huolinta- ja logistiikka-alaa palveleviin koulutuksiin sekä koko logistiikkaketjun ja sen eri osa-alueiden (mm. kuljetus- ja varasto- toiminta) koulutukseen ja tutkimukseen.
  • stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. 
  • stipendejä ei lähtökohtaisesti myönnetä kotimaassa tapahtuvien koulutusten matkakustannuksiin.
  • anomuksen tulee olla liiton toimistossa ennen opintojen / matkan alkamista
  • yrityksen vapaamuotoisen puoltokirjeen tulee olla henkilöstöpäällikön tai vastaavan allekirjoittama
  • anomuksen liitteenä tulee olla koulutuksen ohjelma hintatietoineen
  • stipendi maksetaan todistusta vastaan tilille, jonka stipendinsaaja on henkilökohtaisesti ilmoittanut

Hakijalle ilmoitetaan mahdollisen stipendin myöntämisestä noin kuukauden sisällä hakuajan umpeuduttua.

Tulostettava stipendinhakulomake (pdf)

SHT:n apuraha- ja stipendirekisteriseloste 25.5.2018 (pdf)

* Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia huolinta-alalla toimivien yritysten aatteellisena tukena edistämällä näiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:
office@huolintaliitto.fi