Yhteyshenkilöt

Liiton toimitusjohtaja

Petri Laitinen

Puhelinnumero: +358 40 588 1071

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)huolintaliitto.fi

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

Anna Haakana

Puhelinnumero: +358 40 5588264

Sähköposti: etu­ni­mi.su­ku­ni­mi(at)huo­lin­ta­liit­to.fi

Visuaalinen materiaali

Tiedosto

huolinta-_ja_logistiikkaliitto_eng_rgb_large

Muokattu 14.05.2020
114,81 kB

Esikatsele

Lataa

huolinta-_ja_logistiikkaliitto_su_rgb_large-1

Muokattu 15.05.2020
8,92 kB

huolinta-_ja_logistiikkaliitto_su_cmyk

Muokattu 15.05.2020
13,38 kB

huolinta-_ja_logistiikkaliitto_su-eng_rgb_large

Muokattu 15.05.2020
141,76 kB

Viimeisimmät uutiset

Uutinen | 24.06.2020 13:31

Tuore selvitys: Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on mahdollista - tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi

Juu­ri jul­kais­tu tie­kart­ta vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen osoit­taa, et­tä ta­voi­te puo­lit­taa lii­ken­teen pääs­töt vuo­teen 2030 men­nes­sä on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa. Ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si on pa­nos­tet­ta­va uu­siu­tu­vien polt­toai­nei­den käyt­töön, vauh­di­tet­ta­va au­to­kan­nan uu­siu­tu­mis­ta, ke­hi­tet­tä­vä jouk­ko­lii­ken­net­tä ja mui­ta kes­tä­viä lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta, edis­tet­tä­vä lo­gis­tii­kan di­gi­ta­li­saa­tio­ta ja pa­ran­net­ta­va lii­ken­neinf­rast­ruk­tuu­ria.