Blogit

Suomen logistiikan kilpailukyky varmistettava, kun päätetään päästövähennyksistä kotimaassa ja EU:ssa

07.06.2021 | Kirjoittanut Petri Laitinen

EU:n kesällä julkistettavat liikenteen päästökaupparatkaisut ovat tärkeitä Suomen logistisen kilpailukyvyn kannalta, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen bloggaa.

Pidä huolta

27.05.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta on sanana Suomessa melko tuntematon. Sanan taustasta ja alan huolenpidosta, bloggaa Anna Haakana.

Logistiikka-alalla tavoitteena markkinaehtoisuuteen ja sopimusvapauteen perustuvat digitaaliset toimitusketjut

27.04.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Logistiikkayritysten Liitto tekivät kyselyn, jossa liitot selvittivät logistiikka-alalla toimivien jäsentensä näkemyksiä digitaalisesta tiedonjaosta. Yhdessä liittojen jäsenyritykset vastaavat valtaosasta Suomen ulkomaan- ja kotimaan kuljetusten logistiikkapalveluratkaisuja.

Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa

25.03.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Viime viikolla käynnistyi korkeakoulujen yhteishaku, joka jatkuu 31.3. asti. Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan ja ovat tärkeä osa toimivaa ulkomaankauppaa. Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa ja tarjoaa merkityksellistä työtä, bloggaa Anna Haakana.

Logistiikka ei ole pelkästään kustannustekijä – toimitusketjujen toiminta on turvattava

12.02.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Tehokas logistiikka on tärkeä kilpailuedun lähde ja osaavat huolitsijat tuottavat kuljetusasiakkaalle merkittävää hyötyä. Covid-19-pandemian vuoksi asetettujen vienti-, tuonti- ja matkustusrajoitusten viivästysten ja häiriöiden kustannukset ovat olleet huomattavia. SHLL on ottanut kantaa liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi pandemian kiihtyessä uudelleen.

Miten EU:n liikkuvuuspaketti toteutetaan?

12.11.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

EU:n liikkuvuuspaketin kansallisen lainsäädännön valmistelu on alkanut. Paketti tuo mukanaan paljon hyviä uudistuksia, mutta työtä on vielä paljon edessä. Huolinta-ala seuraa kiinnostuneena kansallista lainsäädäntötyötä.

Logistiikan digitalisaatioon kannattaa panostaa

06.11.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

Kotimaisten huolintayritysten tulevaisuus on vahvasti sidottu talouden ja Suomen ulkomaankaupan kehitykseen. Myös teknologian kehitys, erityisesti digitalisaatio, tulee muuttamaan logistiikan ja huolinnan toimintaympäristöä voimakkaasti.

Fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti ja suositukset julki – lisäselvityksiä tehtävä ennen poliittisia päätöksiä

30.10.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toiminut fossiilittoman liikenteen työryhmä julkaisi tänään raporttinsa siitä, millä keinoilla päästöjen puolittamistavoite saavutetaan. Loppuraportti sisältää paljon hyviä toimenpiteitä, mutta lisäselvityksiä tarvitaan. Kaikkien päästövähennyskeinojen vaikutuksia ei ole esimerkiksi arvioitu.

Tuntematon huolinta-ala – merkittävä ja kokoaan suurempi ulkomaankaupan edistäjä

27.10.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Vaikka huolinta-ala on kooltaan pieni, alan yrityksillä on mittavat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen, yritysten logistiseen kilpailukykyyn, liikenteen ilmastotavoitteiden toteutumiseen, huoltovarmuuteen sekä koko kansantalouden toimintaan. Tuore Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitys avaa monelle tuntemattoman toimialan toimintaa ja merkitystä. Huolinta-alalla toimivien yritysten on syytä olla ylpeitä alastaan ja myös aktiivisesti kertoa ulospäin tärkeästä huolinta-alasta sen omalla nimellään.

Kestävissä liikenteen ratkaisuissa valtava vientipotentiaali

04.09.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Kestävien liikenteen ratkaisujen markkina kasvaa huimalla tahdilla. Suomalaisyrityksillä on tässä paikka kasvattaa merkittävästi vientiään, kunhan alan kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehditaan. Alan yritysten kustannusten nousu on tärkeä torjua, sillä se heikentää yritysten investointihalukkuutta ja kykyä uudistua, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen kirjoittaa.

Erittäin vaikeasta mahdollista - Liikenteen ja logistiikan päästöt on mahdollista puolittaa alan esittämin lisätoimin

17.06.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet liikenteessä ja logistiikassa. Ne on mahdollista saavuttaa, jos tiekartassa esitettyjä toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan määrätietoisesti ja välittömästi.

Logistiikan toimintaedellytyksiin panostaminen auttaa toipumaan koronakriisin tuomasta talousahdingosta

08.05.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Koronakriisi on osoittanut pienen Suomen riippuvuuden maailmankaupasta ja toimivasta logistiikasta. Suomen hallituksen tulee omalta osaltaan huolehtia logistiikan kansainvälisestä kilpailukyvystä tilanteessa kuin tilanteessa, Paltan logistiikan toimialapäällikkö ja SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen kirjoittaa.

Koronavirus tuo esille huolinta- ja logistiikka-alan merkityksen

08.05.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

Ko­ro­na­vi­rus on tuo­nut val­ta­via vai­ku­tuk­sia ih­mis­ten ar­keen ja liik­ku­mi­seen niin Suo­mes­sa kuin muual­la­kin maail­mas­sa. Mai­den ra­jat ylit­tä­vä hen­ki­lö­lii­ken­ne on py­säh­ty­nyt lä­hes kaik­kial­la maail­mas­sa. Vaik­ka rah­ti­lii­ken­ne saa kul­kea ra­jo­jen yli, on vi­rus vai­kut­ta­nut myös sii­hen voi­mak­kaas­ti.