Toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen ja raportointi -ajankohtaiswebinaari

 

27.09.2023

Euroopan komissio antoi 11.7.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi. Hankkeesta käytetään nimitystä ”CountEmissions EU” ja se koskee kaikkia kuljetusmuotoja (tie, meri, lento, raide).

CountEmissions EU –aloite pyrkii luomaan yhteisen viitekehyksen tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten. Tavoitteena on, että läpinäkyvän tiedon avulla kuljetuspalvelujen tarjoajat voivat seurata ja vähentää päästöjään ja parantaa liikennepalvelujen tehokkuutta ja kuljetuspalvelujen käyttäjät voivat valita kestävimmän vaihtoehdon.

Suunnitteilla oleva EU-asetus ei suoraan velvoita ketään laskemaan tai raportoimaan kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjä, vaan asetus olisi velvoittava silloin, jos kuljetuspalveluiden päästöjä lasketaan ja raportoidaan kolmannelle osapuolelle.

Koska jo tällä hetkellä iso osa kuljetuspalvelujen tarjoajista laskee ja raportoi päästöjään kolmannelle osapuolelle ja koska kuljetusasiakkaiden päästöjenraportointitarpeet ovat kasvamaan päin, niin valtaosa kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajista tulee käytännössä ennemmin tai myöhemmin velvolliseksi noudattamaan CountEmissions -asetuksessa määriteltyä laskenta- ja raportointimenetelmää. Komissio esittää laskentatavaksi keväällä 2023 julkaistua uutta kansainvälistä EN ISO 14083:2023 –standardia.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHLL), Palvelualojen työnantajat Palta sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjestävät yhdessä tiiviin Toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen ja raportointi -ajankohtaiswebinaarin, jossa käsitellään EU:n CountEmissions lainsäädäntöesitystä sekä laskentatavaksi esitettyä kansainvälistä EN ISO 14083:2023 standardia.

Aika: Keskiviikkona 27.9.2023 klo 10.00 – 11.35, webinaariin kesto n. 1 h 35 minuuttia
Paikka: Teams
Webinaari on tarkoitettu Paltan, SHLL:n ja EK:n jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ohjelma:

 • Webinaarin alkupuheenvuoro toimitus- ja kuljetusketjun päästölaskennan tärkeydestä
  • Petri Laitinen, Liikenne ja logistiikkajohtaja, Palta / Toimitusjohtaja SHLL
    
 • CountEmissions EU –aloitteen esittely
  • Atte Riihelä, Erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintäministeriö
    
 • Kansainvälisen EN ISO 14083:2023 -standardin esittely ja toimintaohjeet standardin mukaisen päästölaskennan aloittamiseksi
  • Antti Hautamäki, Consultant, Sustainability Consulting, AFRY Management Consulting
    
 • Yrityskommentti päästöraportoinnista ja EN ISO 14083:2023 standardista
  • Anna Heino, Ilmasto- ja luontojohtaja, Posti Group Oyj
    
 • Loppupuheenvuorot
  • Tiina Haapasalo, Logistiikan johtava asiantuntija, EK
  • Petri Laitinen, Liikenne ja logistiikkajohtaja, Palta / Toimitusjohtaja SHLL

 Ilmoittaudu mukaan tästä!