DHL Express (Finland) Oy ja Sea Load Shipping Oy Ltd liiton jäseniksi

21.12.2015

SHLL:n hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt DHL Express (Finland) Oy:n ja Sea Load Shipping Oy Ltd:n lii­ton jä­se­nik­si 1.1.2016 lu­kien.

DHL Express (Finland) Oy:n toimialaa ovat globaalit lentopikakuljetukset ovelta ovelle -toimituksineen, Same Day -kuljetukset sekä
maantiepikakuljetukset kotimaassa ja Euroopassa. DHL Freight (Finland) Oy hoitaa Freight-toimintoja, eli kansainvälisiä
maantiekuljetuksia kappaletavarasta täysiin kuormiin sekä kotimaankuljetuksia, huolintapalveluita ja transitologistiikkaa.

Sea Load Shipping Oy:n päätoimialaa on kuivalastirahtaus. Lähetysten lisäksi se tarjoaa asiakkailleen laajan yhteistyöverkoston, jossa on Liner-palvelumahdollisuuksia ja ovelta ovelle ratkaisut. Port viraston -palvelut ja bunkkeri kaupankäynti ovat myös osa toimintaa Suomessa, Virossa ja Latviassa.

 

Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­lii­tol­la on n. 70 jä­se­ny­ri­tys­tä.

Li­sä­tie­toa
Mik­si liit­tyä SHLL:ään? - Lii­ton jä­sen­pal­ve­lut
Jä­se­nyy­den ha­ke­mi­nen