Kabotaasin määritelmää esitetään muutettavaksi

17.12.2015

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 17.12.2015

Kabotaasin määritelmää esitetään muutettavaksi

Hallitus esittää, että Suomen lainsäädännöstä kumottaisiin kabotaasia koskevat kansalliset määritelmät. Jatkossa laissa ainoastaan
viitattaisiin Euroopan unionin säännöksiin.

Tavaraliikenteen kabotaasi tarkoittaa valtion sisäistä kuljetusta vieraassa maassa rekisteröidyllä ajoneuvolla. Kabotaasi on
EU-säädösten nojalla sallittu EU- ja ETA-valtioiden ajoneuvoille.

Suomessa kabotaasikuljetuksena pidetään nykyisten kansallisten määritelmien mukaan jokaista kuorman purkua. Lisäksi kabotaasia saa harjoittaa vain väliaikaisesti, mikä tarkoittaa enintään kymmentä kuljetusta kolmen kuukauden aikana samalla autolla.

Keskeinen ero Suomen määritelmien ja EU-säännösten välillä on se, kuinka kuljetetut kuormat lasketaan. Suomessa erilliseksi kuljetukseksi lasketaan myös se, kun osa kuormasta puretaan matkan varrella. EU ei erottele tällaisia osakuormia, vaan kuljetus lasketaan
yhdeksi kuormaksi, vaikka sitä vietäisiin eri paikkoihin.

Euroopan komissio pitää Suomen nykyistä kabotaasin määritelmää ja väliaikaisuuden vaatimusta EU:n säännösten vastaisena ja aikoo haastaa Suomen EU:n tuomioistuimeen, jos Suomi ei muuta säännöksiä.

Hallitus esittää, että muutos Suomen lainsäädäntöön tulisi voimaan maaliskuussa 2016.

Lisätietoja
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, 0295 34 2503

Tiedote lvm.fi-palvelussa
www.lvm.fi/-/kabotaasin-maaritelmaa-esitetaan-muutettavaksi

Peru tilaus tai muokkaa tilaustietojasi
www.lvm.fi/peru_tai_muokkaa

Ministeriön yhteystiedot
www.lvm.fi/yhteystiedot

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissä
www.facebook.com/lvmfi
www.twitter.com/lvmfi