Konttipunnitusten SOLAS-määräykset uudistuvat 1.7.2016

20.10.2015

Konttipunnitusten SOLAS-määräykset uudistuvat 1.7.2016

Merikuljetuskonttien massan varmentamista koskevia SOLAS-määräyksiä uudistetaan. Tarkoituksena on täsmentää olemassa olevia määräyksiä siten, että kontin massan ahtaaminen alukseen tapahtuu meriturvallisuutta vaarantamatta.

SOLAS-yleissopimuksen määräysten mukaisesti konttien bruttomassaan ilmoittaminen kuuluu keskeisiin lastitietoihin. Maailman merikonttiliikenteessä massan ilmoittamisessa on kuitenkin ilmennyt pahoja laiminlyöntejä.

Tulevassa uudessa SOLAS-yleissopimuksen määräyksessä täsmennetään, että kontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin massa kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen sekä sataman terminaalin edustajalle ennen sen ahtaamista. Laivaaja voi ilmoittaa kontin bruttomassan kahdella eri menetelmällä, joko konkreettisesti punnitsemalla tai kirjalliseen dokumentaatioon tukeutuen:

1. punnitus − konttivaakojen tulee olla kalibroituja ja sertifioituja (tyyppihyväksyttyjä)
2. summaus − kontin kokonaismassa voidaan laskea yhteen kirjallisesti toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä

Aluksen päällikkö tai hänen edustajansa ei saa ottaa konttia ahdattavaksi alukseen, mikäli kontin bruttomassaa ei ole asianmukaisesti ilmoitettu. Täsmennettyjen SOLAS-määräysten on tarkoitus tulla voimaan kansainväliseen merenkulkuun 1. heinäkuuta 2016.

Kukin valtio valmistelee parhaillaan tahollaan konttipunnituksen täsmennettyjen SOLAS-määräysten täytäntöönpanoa ja käytäntöön soveltamista. Trafin 9.10.2015 järjestämässä Konttipunnituksen uudet tuulet -seminaarissa keskeiset toimijat (mm. Yleinen Teollisuusliitto YTL, Satamat, Satamaoperaattorit ry, Suomen Varustamot, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry ja Laivameklarit) olivat yhtä mieltä täsmennettyjen konttipunnitusmääräysten tarpeellisuudesta meriturvallisuudelle, mutta niiden käytännön toimeenpanossa on avoimia kysymyksiä, erilaisia tulkintoja ja jopa epäselvyyksiä.

Osa avoimista tulkinnoista on viranomaisten selvitettäviä, osa käytännön ongelmista on ratkaistavissa toimijoiden kesken. Trafi kokoaa asiaan liittyviä sekä kansainväliselle foorumille tarkoitettuja kysymyksiä että pelkästään Suomea koskevia kysymyksiä, ja järjestää alan toimijoille konttipunnituksen jatkoseminaarin perjantaina 29.4.2016.

Kysymyksiä voi lähettää jyrki.vahatalo (at) trafi.fi (kansainväliselle foorumille tarkoitetut englanninkielisenä) sähköpostitse 30.10. mennessä.

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jyrki Vähätalo, jyrki.vahatalo (at) trafi.fi, p. 029 5346 470

Linkki em. uutiseen: http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3603/konttipunnitusten_solas-maaraykset_uudistuvat

Linkki uutiseen koskien 9.10.2015 Trafin järjestämään seminaariin aiheesta: http://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilaisuuksien_aineistot/konttipunnitusten_uudet_tuulet_-seminaari_9.10.2015

Liitteenä myös FIATA:n Solas-työryhmän taustaselvitys tulevaan muutokseen liittyen.