Kysely yrityksille väyläverkon pahimmista ongelmakohdista

02.12.2015

 

Kysely yrityksille väyläverkon pahimmista ongelmakohdista

Liikennevirasto on laatinut karttapohjaisen kyselyn väyläverkon ongelmallisimpien kohteiden ilmoittamiseen koska haluaa täydentää
Liikenneviraston ja ELY-keskusten jo olemassa olevaa tietoa asiakastarpeista ja väyläverkon huonokuntoisista kohteista yrityksiltä
saaduilla näkemyksillä.

Liikennevirasto on kiinnostunut ennen kaikkea kohteista, jotka heikentävät merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja liittyvät väylien kuntoon. Liikennevirasto käyttää saamaansa tietoa osana väylien kunnostustoimenpiteiden suunnittelua. Toimenpiteiden kohdentamisessa elinkeinoelämän tarpeilla on suuri merkitys. Liikennevirasto toivoo, että vastauksissa kiinnitetään erityistä huomiota kohteen
merkittävyyden ja vaikutusten kuvaamiseen yrityksen kannalta.

Tässä linkit kyselyihin:

Maantieverkon merkittävimmät ongelmakohdat
Rautatieverkon merkittävimmät ongelmakohdat
Vesiväylien merkittävimmät ongelmakohdat

 

Kyselyt ovat auki 17.12.2015 asti.

Lisätietoja voi lukea Liikenneviraston nettisivuilta. Tässä viestissä olevat linkit kyselyihin löytyvät myös kyseiseltä sivulta.

 

Lisätietoja:

Anu Kruth
Asiakkuuspäällikkö
Puhelinnumero: 029 534 3912
Sähköposti: anu.kruth@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki
www.liikennevirasto.fi