Luonnos uusista PSYM 2015 -ehdoista - Uudet käyttöön 1.1.2016

01.09.2015

 

Luonnos uusista PSYM 2015 –ehdoista – Uudet ehdot käyttöön 1.1.2016

Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat taloudellisen kokonaisuuden, jota ei ole yhtenäisesti oikeudellisesti säännelty. Tämän vuoksi Pohjoismaiden kesken on kehitetty yhteiset vakioehdot, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM). Ensimmäiset pohjoismaiset speditööriehdot laadittiin jo vuonna 1919, minkä jälkeen ehtoja on uusittu vuosina 1959, 1974, 1985 ja 1998, joista 1998 vuoden ehdoista käytetään nimeä PSYM 2000.

Pohjoismaisen Speditööriliiton sekä pohjoismaista kuljetusasiakaskuntaa edustavien tahojen kanssa on neuvoteltu vuosina 2013 – 2015 uusista ja yhteisesti sovituista ehdoista. Pohjoismaisen Speditööriliiton hallitus hyväksyi 16.6.2015 kuljetusasiakaskunnan kanssa yhteisesti neuvotellut uudet PSYM 2015 -ehdot julkaistavaksi 1.9.2015 ja käyttöönotettavaksi 1.1.2016.

Ohessa liitteenä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n lakiryhmän sekä neuvotteluissa Suomen kuljetusasiakaskuntaa edustaneen ICC Suomen edustajien laatima suomennos NSF:n hallituksen hyväksymistä PSYM 2015 ehdoista.

HUOM! Liitteenä oleva dokumentti on PSYM 2015 ehdoista luonnos, koska jo kesällä 16.6.2015 hyväksyttyyn alkuperäiseen englanninkieliseen versioon voi syyskuun 2015 aikana tulla kielihuollollisia korjauksia/täsmennyksiä, mitkä eivät kuitenkaan vaikuta osapuolten vastuuasetelmiin.

 

Lisätietoa asiasta liiton toimitusjohtaja Petri Laitiselta (petri.laitinen@huolintaliitto.fi)

 

Koulutustilaisuus uusista PSYM 2015 ehdoista 30.9.2015

Keskiviikkona 30.9.2015 (klo 12-16) SHLL:n lakiryhmä tulee järjestämään liiton jäsenyrityksille ja sen henkilökunnalle tarkoitetun koulutustilaisuuden uusista PSYM 2015 ehdoista.

Koulutus tullaan järjestämään Suomen Ilmailumuseon auditoriossa, osoite Karhumäentie 12 (Tietotie 3), Vantaa

Pyydämme jäsenistöä merkitsemään/varaamaan koulutusajankohdan kalenteriin jo tässä vaiheessa.

Tarkempi koulutusohjelma ilmoittautumisohjeineen tullaan lähettämään jäsenistölle syyskuun alkupuolella.

Ystävällisin terveisin,

 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
PL 62 (Eteläranta 10) 00131 Helsinki
Puh. 020 595 5000
Sähköp. office@huolintaliitto.fi
www.huolintaliitto.fi