LVM:n norminpurkukysely

08.10.2015

LVM:n norminpurkukysely

Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on yhdeksi kärkihankkeeksi nostettu turhien normien purkaminen. Alla ote Sipilän hallituksen 28.9.2015 julkaistusta toimeenpanosuunnitelmasta:

KÄRKIHANKE 3: SUJUVOITETAAN SÄÄDÖKSIÄ

Tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan kilpailukykyä, edistetään markkinoille pääsyä ja digitalisaatiota.

Toimenpide 1: Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset. Toimenpide 1 tehdään ministeriöittäin (toimialoittain) vastuuministerin johdolla ja vastuulla.

Liitolle on tullut alla mainittu kysely ja liitto on kyselyyn vastannut. Liiton vastauksessa mm ehdotettiin purettavaksi/muutettavaksi säädökseksi tilaajavastuulain ja tavaraliikennelain määräykset koskien tilaajan selvitysvelvollisuutta eritoten kv-kuljetusten tilanteessa.

LVM:n kysely myös liiton jäsenille tiedoksi ja myös halutessa vastattavaksi. Jos yrityksillä on liikennesektorin osalta tiedossa turhia säädöksiä, jotka joutaisi purkaa, niin nyt on tärkeä hetki ottaa asia LVM:n kanssa esille, sillä jo joulukuussa ministeriöt laativat listat purettavista/muutettavista säädöksistä.

"Hyvä vastaanottaja! – Bästa mottagare!

Mihin suuntaan liikenne- ja viestintähallinnon sääntelyä pitäisi kehittää?Voisiko lupamenettelyjä keventää? Miten digitalisaatiosta saataisiin parhaat hyödyt irti?Puretaanko vai perataanko? Haluamme sujuvoittaa arkeasi ja helpottaa yritysten toimintaa ja innovaatioita. Tarvitsemme Sinun näkemyksiäsi siihen miten se tehdään.Osallistu ja ota kantaa mahdollisimman pian:

https://www.strategysignals.com/37906-30900-106@lvm15s&eprhy8

Käytämme saatavaa tietoa liikenne- ja viestintäministeriön norminpurkutyön apuna.

Kiitos jo etukäteen ideoistasi!

Terveisin

Anne Berner, Liikenne- ja viestintäministeri"