PSYM 2015 ehdot hyväksytty – Uudet ehdot käyttöön 1.1.2016

17.06.2015

 

Pohjoismaisen Speditööriliiton (NSF) hallitus hyväksyi 16.6.2015 Tukholmassa pidetyssä kokouksessaan uudet PSYM 2015 vakioehdot.

Uudet PSYM 2015 –vakioehdot julkaistaan kaikissa Pohjoismaissa 1.9.2015 sen jälkeen kun englanninkielellä laaditut ehdot on kaikissa NSF:n jäsenmaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) käännetty kyseinen maan omalle kielelle kesän aikana.

Syksyllä 2015 Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry tulee tarkemmin ohjeistamaan ja kouluttamaan jäseniään ehtojen käytössä.

Koulutustilaisuus uusista ehdoista 30.9.

Keskiviikkona 30.9.2015 klo 12.00-16.00 SHLL:n lakiryhmä tulee järjestämään liiton jäsenyrityksille koulutustilaisuuden koskien uusia PSYM 2015 ehtoja. Lisätietoa koulutuksesta (ajasta, paikasta, ohjelmasta) tullaan lähettämään jäsenistölle heti syyskuun alussa.