PSYM 2015 –ehdot valmistuneet – Uudet ehdot voimaan 1.1.2016

29.10.2015

PSYM 2015 –ehdot valmistuneet – Uudet ehdot voimaan 1.1.2016

Ehdot suomeksi: PSYM 2015    englanniksi: NSAB 2015 (English version )     ruotsiksi: NSAB 2015 (Swedish version)

Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat taloudellisen kokonaisuuden, jota ei ole yhtenäisesti oikeudellisesti säännelty. Tämän vuoksi Pohjoismaiden kesken on kehitetty yhteiset vakioehdot, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM). Ensimmäiset pohjoismaiset speditööriehdot laadittiin jo vuonna 1919, minkä jälkeen ehtoja on uusittu vuosina 1959, 1974, 1985 ja 1998, joista 1998 vuoden ehdoista käytetään nimeä PSYM 2000.

Suomessa PSYM -ehtojen käyttö kansainvälisissä tavarakuljetuksissa ja niihin kytkeytyvissä logistiikkapalveluissa on vakiintunutta ja varsin yleistä.

Pohjoismaisen Speditööriliiton sekä pohjoismaista kuljetusasiakaskuntaa edustavien tahojen kanssa on neuvoteltu vuosina 2013 – 2015 uusista ja yhteisesti sovituista ehdoista. Pohjoismaisen Speditööriliiton hallitus hyväksyi 16.6.2015 kuljetusasiakaskunnan kanssa yhteisesti neuvotellut uudet PSYM 2015 -ehdot julkaistavaksi syksyllä 2015 ja käyttöönotettavaksi 1.1.2016 lukien.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n lakiryhmä sekä neuvotteluissa Suomen kuljetusasiakaskuntaa edustaneet ICC Suomen edustajat ovat laatineet englanninkielisistä NSAB 2015 ehdoista suomennoksen. Ruotsinkielinen käännös PSYM 2015 ehdoista tehtiin Ruotsin huolintaliiton toimesta ja ruotsinkielinen versio 1.1.2016 voimaan tulleista PSYM 2015 ehdoista julkaistiin 2.2.2016 Ruotsin Transportindustriförbundet:in toimesta.

Ehdot suomeksi: PSYM 2015 (Finnish version)

Ehdot englanniksi: NSAB 2015 (English version)

Ehdot ruotsiksi: NSAB 2015 (Swedish version)

Lisätietoa asiasta liiton toimitusjohtaja Petri Laitiselta (petri.laitinen@huolintaliitto.fi)