SHLL Lausunto kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesityksestä

01.09.2015

 

 

LAUSUNTO KAUPALLISISTA TAVARANKULJETUKSISTA TIELLLÄ ANNETUN LAIN 6A §:N MUUTTAMISESITYKSESTÄ

Suomi on saanut kabotaasia koskevista lisäsäännöksistään Euroopan komission perustellun lausunnon, jossa komissio pitää Suomen kabotaasin määritelmää ja väliaikaisuuden vaatimusta EU:n säännösten vastaisena.

Valtioneuvoston EU-asiain valiokunta päätti 24 päivänä kesäkuuta vastata Komissiolle sen perustellun
lausunnon johdosta, että Suomi kumoaa mainitut säännökset.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on muuttaa kaupallisista tavarankuljetuksista annettua lakia niin että siinä olevat kabotaasikuljetuksia koskevat Suomen kansalliset määritelmät kumotaan ja vain viitataan EU:n asiaa koskeviin säännöksiin.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettua muutosta.