Suomen ja Venäjän tieliikennesopimukseen muutoksia

28.10.2015

 

Suomen ja Venäjän tieliikennesopimukseen muutoksia

Suomen ja Venäjän välisessä tavaraliikenteessä ehdotetaan noudatettavaksi yhtenäisiä enimmäispainosäädöksiä. Lisäksi esitetään uusia säännöksiä Suomen ja Venäjän väliseen taksiliikenteeseen sekä venäläisten Suomessa käyttämiin ajokortteihin.

Muutokset sisältyvät Suomen ja Venäjän väliseen tieliikennesopimukseen, ja niiden täytäntöönpanosta säädetään Suomessa lailla. Hallitus esittää sopimuksen määräysten voimaansaattamista vuoden 2016 alusta lähtien. Muutoksilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Ajoneuvojen enimmäispainojen yhtenäistäminen Suomessa ja Venäjällä keventää byrokratiaa ja helpottaa kuljetusten valvontaa.

Erilaiset enimmäispainot merkitsivät pitkään hankalaa ja kallista ylipainolupamenettelyä molemmin puolin. Luvat ovat vaikuttaneet myös Suomen viennin kustannuksiin, koska kuljetuskustannukset nostavat tuotteen loppuhintaa.

Jatkossa kuorma-autojen painoraja on 40 tonnia, mutta esimerkiksi satamista tuleville konttikuljetuksille sallitaan 44 tonnin enimmäispaino. Aiemmin venäläisten kuorma-autojen enimmäispaino oli Venäjän säädösten mukaisesti myös Suomessa 38 tonnia ilman ylipainolupaa.

Suomen ja Venäjän välisestä taksiliikenteestä ei ole tähän mennessä ollut sääntelyä. Jatkossa taksilla tapahtuvat ennalta tilatut noutokuljetukset toisesta valtiosta eivät vaatisi erityisiä lupia. Sallitun taksiliikenteen edellytyksenä olisi kansallinen taksilupa sekä luettelo matkustajista noutopaikkoineen. Lisäksi autoissa täytyy olla ulkoinen tunnus, kuten nykyisin käytettävä valaistava taksikilpi.

Venäläiset kuljettajat ovat tähän saakka voineet käyttää Suomessa pelkkää kansainvälistä ajokorttia ajo-oikeutensa todistamiseen. Kansainvälinen ajokortti ei kuitenkaan ole varsinainen ajokortti vaan kansallisen ajokortin käännös ja valvonnan apuväline, eivätkä siihen tehdyt merkinnät esimerkiksi ajo-oikeuden menetyksestä Suomessa välity varsinaiseen ajokorttiin. Tästä syystä venäläisillä kuljettajilla täytyy jatkossa olla aina mukanaan kansallinen ajokortti.

Lisätietoja

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, 0295 34 2503

---------------------------------------------------------

Tiedote lvm.fi-palvelussa

http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4448963