LS Cargo Logistics Oy SHLL:n jäseneksi

06.07.2016

SHLL:n hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt LS Cargo Logistics Oy:n lii­ton jä­se­nek­si 6.7.2016 lu­kien.

LS Cargo Logistics on maailmanlaajuisesti toimiva projektilogistiikan yritys, jonka kotipaikka Suomessa on Jyväskylässä.

Lisätietoa yrityksestä sen www-sivuilta.

Tervetuloa liiton jäseneksi!

 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta-alan työnantajien elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liiton jäseninä on noin 70 huolinta-alan yritystä, jotka yhdessä hoitavat valtaosan Suomen ulkomaankaupan kappaletavaran vienti- ja tuontikuljetuksista ja niihin liittyvistä tullauksista. Liiton jäsenyritykset työllistävät yhteensä noin 5000 työntekijää huolintatoiminnassa ja jäsenten yhteinen liikevaihto vuosittain on noin 2,1 mrd. euroa

Listaus SHLL:n jäsenyrityksistä.

Mik­si liit­tyä SHLL:ään? - Lii­ton jä­sen­pal­ve­lut & Jä­se­nyy­den ha­ke­mi­nen