SHLL:n näkemys kabotaasimääräysten muuttamiseen Suomessa (HE 143/2015)

26.02.2016

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto oli 26.2.2016 kuultavana otsikkoasiasta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

Suomi on saanut kabotaasia koskevista kansallisista lisäsäännöksistään Euroopan komissiolta perustellun lausunnon, jossa komissio pitää Suomen kabotaasimääritelmää ja väliaikaisuuden vaatimusta EU:n säännösten vastaisena, koska ne estävät kilpailua Suomen markkinoilla EU:n yhteismarkkinatavoitteiden vastaisesti. Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta on 24. päivänä kesäkuuta 2015 vastannut komissiolle, että Suomi kumoaa mainitut säännökset.

Hallituksen esityksen 143/2015 tarkoituksena on muuttaa kaupallisista tavarankuljetuksista annettua lakia siten, että siinä olevat kabotaasikuljetuksia koskevat Suomen kansalliset lisämääritelmät ja -kiristykset kumotaan ja vain viitataan EU:n asiaa koskeviin säännöksiin.

Liitto kannattaa hallituksen esitystä, joka toteutuessaan mahdollistaa EU-direktiivin mukaiset edellytykset laillisten kabotaasikuljetusten käytölle Suomessa. Muutos toisi Suomen elinkeinoelämälle kuljetustaloudellisemmat ja -tehokkaammat maantieliikenteen kuljetusmarkkinat sekä samalla johtaisi päästöjen vähentämiseen ajoneuvojen tyhjiä kuljetuksia vähentämällä.

Linkkeinä SHLL:n asiantuntijalausunto, josta käy tarkemmin ilmi perusteet liiton näkemykselle sekä HE 143/2015.