SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 17 henkilölle

17.11.2016

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry:n (SHT) kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä myön­net­tiin yh­teen­sä 17:lle hen­ki­löl­le ja yhteensä 9.946 euron ar­vos­ta (ha­ku­kau­si heinä-syys­kuu 2016).

Sti­pen­din­saa­jia oli DHL Glo­bal For­war­ding (Fin­land) Oy:stä, United Parcel Service Finland Oy:stä, DSV Air & Sea Oy:stä, TNT Suo­mi Oy:stä, DHL Express (Finland) Oy:stä, Beweship Oy:stä, Greencarrier Freight Services Finland Oy:stä ja DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy:stä.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

  • Ulkomaankaupan ammattitutkinto / Edupoli / 1 vuosi
  • Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus / Inspecta / 3 pv
  • Erikoiskuljetukset / MKK / 2 pv
  • IATA DGR CAT 1-2-3 määräaikaiskoulutus / Suomen Turvaprojektit Oy / 2 pv
  • IATA DGR CAT 6 koulutus / Suomen Turvaprojektit Oy /5 pv
  • IATA DGR CAT 6 määräaikaiskoulutus / Suomen Turvaprojektit Oy /3 pv
  • Lentoyhtiön turvapäällikön peruskoulutus / Suomen Turvaprojektit Oy / 1 pv
  • IATA DGR määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy / 2 pv
  • Litium-akkujen ilmakuljetukset / DGM Finland Oy / 2 pv
  • Vaarallisten aineiden merikuljetukset / DGM Finland Oy / 2 pv

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den ha­ku­kau­sil­la 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9 ja 1.10.-31.12.

Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.