SOLAS-konttipunnitusten tarkentuneet määräykset voimaan 1.7.2016

18.04.2016

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 15.3.2016 julkaissut kansalliset viranomaisohjeet koskien 1.7.2016 voimaan tulevia uusi Solas-konttipunnitusvaatimuksia.

Huom! Aluksen päällikkö tai hänen edustajansa ei saa ottaa konttia ahdattavaksi alukseen 1.7.2016 lukien, mikäli kontin vahvistettu bruttomassaa ei ole säädösten mukaisesti ilmoitettu.

Laivaaja voi vahvistaa kontin bruttomassan kahdella eri menetelmällä: konkreettisesti punnitsemalla tai kirjalliseen dokumentaatioon tukeutuen.

Kontin massan vahvistamisen vaihtoehdot:

1. punnitus − konttivaakojen tulee olla ja sertifioituja (tyyppihyväksyttyjä) sekä kalibroituja

Vaa’an tulee olla eurooppalaisen ilmoitetun laitoksen tyyppihyväksymä. Ei-automaattisen vaa’an tarkkuusluokan tulee olla IIII tai tarkempi. Automaattisen vaa’an mittaustarkkuuden tulee olla Y(b) tai tarkempi.

2. summaus − kontin kokonaismassa voidaan laskea yhteen kirjallisesti toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä

Laivaajan tulee hallita, noudattaa ja toteuttaa korkeatasoisia terveys- ja turvallisuuskäytäntöjä. Laivaajan pitää varmistaa, ettei vaaranneta työntekijöiden tai asiakkaiden terveyttä tai turvallisuutta tai vahingoiteta ympäristöä. Esimerkiksi ISO 9000 on kansainvälinen standardisarja organisaatioiden toiminnan johtamisesta laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen kannalta.

Yksittäisten pakkausten, kollien tai muiden konttiin sijoittavien yksiköiden punnitukset tulee perustua tarkoituksenmukaisen tyyppihyväksytyn sekä kalibroidun vaa’an määritykseen. Mikäli konttiin tarkoitettu tavara tai aine on luonteeltaan sellaista, että sen yksikkömassa ja edelleen konttiin lastattavan tavaran tai aineen kokonaismassa voidaan luotettavasti määrittää perustuen tiheyteen, ominais- tai keskipainoon, niin kontin vahvistettu bruttomassa voidaan vaihtoehtoisesti määrittää summaamalla kontin nettomassaan tällä tavoin täytetty kontti.

Vaakojen tulee olla mittauslaitelain (707/2011) mukaisesti varmennettu.

Aluksen päällikkö tai hänen edustajansa ei saa ottaa konttia ahdattavaksi alukseen, mikäli kontin vahvistettu bruttomassaa ei ole säädösten mukaisesti ilmoitettu. Viranomaiset suorittavat tarkastuksia konttien massan suhteen. Merilain (674/1994) ja Lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) rangaistussäädökset koskevat konttipunnituksen tarkennettujen SOLAS-määräysten lainlyöntejä.

Ohessa linkki Trafin tiedotteeseen asiasta: http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3886/konttipunnitusten_tarkentuneet_maaraykset_voimaan_1_7_2016

Tutustu myös Kauppalehdessä 13.4.2016 aihetta käsittevään juttuun " Iskeekö kesällä konttikaaos? Uudet säännöt vaativat punnitsemaan kaikki"