Kouvola Cargo Handling Oy SHLL:n jäseneksi

25.04.2017

SHLL:n hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt Kouvola Cargo Handling Oy:n lii­ton jä­se­nek­si 20.4.2017 lu­kien.

Kouvola Cargo Handlingilla on hyvät yhteydet Venäjälle, IVY-maihin ja Kiinaan. Yritys kuljettaa kaikki lastit maalla, merellä, rautateillä tai ilmassa jokaiseen maailman kolkkaan.

Lisätietoa yrityksestä Kouvola Cargo Handling Oy:n www-sivuilta.

Tervetuloa liiton jäseneksi!

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta-alan työnantajien elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liiton jäseninä on noin 70 huolinta-alan yritystä, jotka yhdessä hoitavat valtaosan Suomen ulkomaankaupan kappaletavaran vienti- ja tuontikuljetuksista ja niihin liittyvistä tullauksista. Liiton jäsenyritykset työllistävät yhteensä noin 5000 työntekijää huolintatoiminnassa ja jäsenten yhteinen liikevaihto vuosittain on noin 2,1 mrd. euroa

Listaus SHLL:n jäsenyrityksistä.
Mik­si liit­tyä SHLL:ään? - Lii­ton jä­sen­pal­ve­lut & Jä­se­nyy­den ha­ke­mi­nen