Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018 – Keskeisimmät vaikutukset maahantuojille

18.10.2017

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen siltä osin, kun kyse on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. Maahantuonnin arvonlisäveroa (alv) ei makseta Suomen tullille vuoden 2018 alun jälkeen hyväksytyistä tullausilmoituksista. Verohallinto käsittelee veron lykätyssä veromenettelyssä, jossa Suomeen alv-rekisteröityneellä yrityksellä on oikeus ja velvollisuus laskea sekä ilmoittaa maahan tuomiensa tavaroiden arvonlisäverot oma-aloitteisesti.

Verohallinto lisää OmaVero -palveluun uudet tietokentät maahantuontien alv-arvoa ja tästä laskettavaa arvonlisäveron määrää varten. Nämä uudet kentät ovat nimeltään:

  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta

Ilmoituskenttään ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” annetaan verokauden aikana tuotujen tavaroiden alv-arvo yhteensä. Kenttään ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta” lasketaan ilmoitetun maahantuonnin arvosta tuotekohtaisilla alv-prosenteilla verojen määrät ja lasketaan ne yhteen.

Tavaraa maahan tuovien yritysten suositellaan tutustuvan Verohallinnon julkaisemiin ohjeisiin ja kiinnittävän erityistä huomiota siihen, miten yrityksen alv-ilmoituksia laativat saavat riittävät tiedot veroilmoitusten laatimista varten. Koska Suomen tulli vahvistaa jatkossa vain tullausarvon, tavaroiden maahantuonnin alv-ilmoituksen antaja on velvollinen laskemaan ja ilmoittamaan verot oma-aloitteisesti vero-ohjeiden mukaan.

Suomen tullin julkaisemassa yleiskirjeessä numero 50/2016 kuvataan yksityiskohtaisesti, mitkä erät tulee sisällyttää maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen arvonlisäverolain 91-93a § mukaan. Suomen tulli ei vahvista alv-arvoa vuonna 2018 eikä ilmoita sitä tullauspäätöksessä, vaan tavaroiden maahantuojien tulee sisällyttää nämä arvot ja erät omaan alv-ilmoitukseensa. Arvonlisäveron määrä lasketaan kertomalla arvonlisäveroarvojen summa sovellettavilla tuoteryhmien verokannoilla 24 %, 14 % tai 10 %.

Verohallinnon tarkemmat menettelyohjeet mukaan lukien alv-ilmoitusten korjausohje löytyvät osoitteesta: www.vero.fi

Lisätietoa asiasta myös SHLL:n jäsentiedotteesta 25/2017.