SHT:n koulutusstipendejä 17 henkilölle

15.05.2017

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry:n (SHT) kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä myön­net­tiin yh­teen­sä 17 hen­ki­löl­le ja yhteensä 10.985 euron ar­vos­ta (ha­ku­kau­si tammikuu-maalis­kuu 2017).

Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Sti­pen­din­saa­jina olleet henkilöt olivat seuraavista firmoista: Beweship Oy, Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DHL Glo­bal For­war­ding (Fin­land) Oy, DSV Road Oy, Geodis Wilson Finland Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Hacklin Logistics Oy, Martin Bencher (Scandinavia) Oy ja SA-TU Logistics Oy.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

  • Tullialan ammattitutkinto / KSAO / 1 v.
  • Ulkomaankaupan ammattitutkinto alk. / Edupoli / 1v
  • Tärkeimmät tullauksen muutokset / SVKK / ½ pv
  • Valvotun edustajan turvapäällikön koulutus / Suomen Turvaprojektit Oy / 1 pv
  • Vaarallisten aineiden merikuljetukset / DGM Finland Oy / 2 pv
  • IATA DGR peruskurssi / DGM Finland Oy / 3 pv
  • IATA DGR määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy / 2 pv
  • Litium-akkujen ilmakuljetukset / DGM Finland Oy / 2 pv

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den ha­ku­kau­sil­la 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9 ja 1.10.-31.12.

Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.