SHT:n koulutusstipendejä 18 henkilölle

01.03.2017

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry:n (SHT) kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä myön­net­tiin yh­teen­sä 18 hen­ki­löl­le ja yhteensä 10.340 euron ar­vos­ta (ha­ku­kau­si lokakuu-joulu­kuu 2016).

Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Sti­pen­din­saa­jat olivat seuraavista firmoista: AHA Logistics Oy, DHL Glo­bal For­war­ding (Fin­land) Oy, TNT Suo­mi Oy, Beweship Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Dachser Finland Oy, Varova Oy, Geodis Wilson Finland Oy, NTG Road Oy, CHS Air Logistics Oy, SA-TU Logistics Oy ja Hacklin Logistics Oy.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

  • Erikoiskuljetukset / MKK / 2 pvIATA DGR määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy / 2 pv
  • Litium-akkujen ilmakuljetukset / DGM Finland Oy / 2 pv
  • Vaarallisten aineiden merikuljetukset / DGM Finland Oy / 2 pv
  • Tehokas kilpailuttaminen / LOGY ry / 2 pv
  • IATA DGR CAT 6 peruskoulutus / Suomen Turvaprojektit Oy /4 pv
  • Turvallisuusneuvonantajan koulutus / Suomen Ammattiliikenne Akatemia / 3 pv
  • EA1 - Ensiapukurssi / Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
  • Työsuojelun / Työturvallisuuden perehdytyskoulutus / Suomen Ensiapukoulutus Oy / 8h
  • Työsuojelupäällikön peruskurssi / Suomen Ensiapukoulutus Oy / 8 h

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den ha­ku­kau­sil­la 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9 ja 1.10.-31.12.

Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.