SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 26 henkilölle

09.11.2017

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 26 henkilölle ja yhteensä 12.680 euron arvosta (hakukuukaudet heinäkuu-lokakuu 2017).

Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Stipendinsaajat olivat seuraavista firmoista: Beweship Oy, CHS Logistics Oy, CHS Air & Sea Oy, Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, Hacklin Logistics Oy, Leman International System Transport Oy, Panalpina Ab filial i Finland, SA-TU Logistics Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy, TNT Suomi Oy, UPS SCS Finland Oy ja Varova Oy.

Stipendejä myönnettiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

 • IATA DGR peruskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy/ 3 pv
 • IATA DGR määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy / 2 pv
 • Kuljetusvastuu II / MKK / 2 pv
 • Valvotun edustajan turvapäällikön koulutus / Suomen Turvaprojektit Oy / 1 pv
 • Railforum 2017 / Kouvola Innovation / 1 pv
 • ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi / Bureau Veritas Finland / 2 pv
 • Pakkausalan peruskurssi / Suomen pakkausyhdistys / 7 pv
 • Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen & Toimittajien johtaminen / Logy / 4 pv
 • Jätteiden kansainväliset siirrot / SYKE / 1 pv
 • Ajankohtaista Venäjän tullauksesta ja logistiikasta / SVKK / 1 pv
 • Logistiikka ja Venäjän kuljetukset -verkkokurssi / XAMK /
 • Työturvallisuuskoulutus / Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy / 1 pv

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den ha­ku­kau­sil­la 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9 ja 1.10.-31.12.
Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.