Huolinta-alan koulutusstipendejä myönnettiin 30 henkilölle

01.11.2018

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 30 henkilölle ja yhteensä noin 18.000 euron arvosta (kesäkuun 2018 - lokakuun 2018) aikana saapuneet hakemukset).

Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Stipendinsaajat olivat seuraavista firmoista: AHA Logistics Oy , Beweship Oy, CHS Air & Sea Oy, Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Express (Finland) Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Air & Sea Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Hacklin Logistics Oy, Jetpak Finland Oy, NTG Global Finland Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Panalpina Ab filial i Finland, Steveco Oy, TNT Suomi Oy, UPS SCS Finland Oy

Stipendejä myönnettiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

 • Ulkomaan erikoisammattitutkinto 19.9.2018 alk. / Edupoli / 12 kk
 • Johdon assistentti -koulutus 4.9.2018 - 6.2.2019 / Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu / 4 kk
 • EDITA Käräjät 2018, työoikeuslinja 5.10.2018 / Edita / 1 pv
 • Työaikalaki käytännönläheisesti 11.9.2018 / Helsingin seudun KK / ½ pv
 • Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus syksy 2018 / Helsingin seudun kauppakamari / 4pv
 • Rahtaus- ja rahtaussopimukset 7.-8.11.2018 / MKK / 2 pv
 • Erikoiskuljetukset 21.-22.11.2018 / MKK / 2 pv
 • Kauppakamarin tullikoulutus 29.8.2018 / KK ja Tullin koulutusyksikkö / 1 pv
 • Tavaroiden tullaus Suomesta Venäjälle 1.11.2018 / SVKK / 4 h
 • Tehokas ISO9001 Auditointi 3.-5.10.2018 / Laatukeskus / 3 pv
 • Lead Auditor 7. - 8.11.2018 / Laatukeskus / 2 pv
 • Tunnetun lähettäjän ja valvotun edustajan turvakoulutusohjelma 27.11.2018 / Suomen Turvaprojektit Oy / 1 pv
 • Vaarallisten aineiden kuljetukset 10.-11.10.2018 / Turun yliopisto / 2 pv
 • IATA DGR peruskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy/ 3 pv
 • IATA DGR määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy / 2 pv
 • Vaarallisten aineiden merikuljetukset / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy / 2 pv

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.