Scan-Shipping Oy ja Strait Air Transport Oy SHLL:n jäseniksi

20.02.2018

SHLL:n hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt Scan-Shipping Oy:n ja Strait Air Transport Oy:n lii­ton jä­se­nek­si 19.2.2018 lu­kien.

Lisätietoa yrityksistä niiden www-sivuilta

Tervetuloa liiton jäseneksi!

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta-alan työnantajien elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liiton jäseninä on noin 70 huolinta-alan yritystä, jotka yhdessä hoitavat valtaosan Suomen ulkomaankaupan kappaletavaran vienti- ja tuontikuljetuksista ja niihin liittyvistä tullauksista. Liiton jäsenyritykset työllistävät yhteensä noin 5000 työntekijää huolintatoiminnassa ja jäsenten yhteinen liikevaihto vuosittain on noin 2,1 mrd. euroa

Listaus SHLL:n jäsenyrityksistä.
Mik­si liit­tyä SHLL:ään? - Lii­ton jä­sen­pal­ve­lut & Jä­se­nyy­den ha­ke­mi­nen