SHLL:ltä kriittinen lausunto Liikennepalvelulaki III:een

19.06.2018

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) toteaa 19.6.2018 Liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossaan, että tavaralogistiikan digitalisaatiokehityksen edistäminen valtion toimesta on tärkeää, mutta edistämisen tulisi perustua pitkälti yritysten vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön. Vaikka Liikennepalvelulakihankkeen III-osan esityksillä lainsäätäjä pyrkii edistämään tavaralogistiikan digitalisaatiota, niin hankkeen esityksillä ei SHLL:n näkemyksen mukaan käytännössä edistetä liikennepalvelusektorin digikehitystä, vaan riskinä on, että sitä heikennetään uusilla velvoitteilla ja lisäkustannuksilla.

Yritysten osalta esityksen taloudellisten vaikutusten arviointi on jäänyt esityksessä vajavaiseksi.

Katso SHLL:n asiasta antama lausunto TÄSTÄ