SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 23 henkilölle

11.06.2018

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 23 henkilölle ja yhteensä 10.982 euron arvosta (maaliskuun 2018 - kesäkuun 2018 aikana saapuneet hakemukset).

Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Stipendinsaajat olivat seuraavista firmoista: Beweship Oy, Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Express (Finland) Oy, FREJA Transport & Logistics Oy, Geodis Wilson Finland Oy, Leman International System Transport Oy, Panalpina Ab filial i Finland, Roadari Oy, SA-TU Logistics Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy, Strait Air Transport Oy Ab, Tschudi Logistics Oy, UPS SCS Finland Oy ja Varova Oy.

Stipendejä myönnettiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

• Tili- ja veropäivät 22.-23.1.2018 / Taloushallintoliitto / 2 pv
• Tulliseminaari 31.5.2018 / SVKK / 4 h
• Kuljetus- ja logistiikkaturvallisuusuuden seminaari 17.4.2018 / Centry / 1 pv
• Säiliökonttikuljetukset 15.5.2018 / MKK / 1 pv
• Logistiikka ja Venäjän kuljetukset -verkkokurssi III / XAMK /
• Työsuojelun - Työturvallisuuden perehdytyskoulutus 9.4.2018 / Suomen Ensiapukoulutus / 1 pv
• Työsuojelun perusteet -kurssi 17. - 19.4.2018/ Työturvallisuuskeskus TTK /3 pv
• Valvotun edustajan turvapäällikön koulutus / Suomen Turvaprojektit Oy / 1 pv
• Vastaavan johtajan säteilykoulutus 16. - 17.4.2018 / Suomen Turvaprojektit Oy / 2pv
• IATA DGR peruskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy/ 3 pv
• IATA DGR määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy / 2 pv
• Vaarallisten aineiden merikuljetukset / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy / 2 pv

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.