SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 27 henkilölle

01.03.2018

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 27 henkilölle ja yhteensä 13.611 euron arvosta (marraskuun 2017 - helmikuun 2018 aikana saapuneet hakemukset).

Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Stipendinsaajat olivat seuraavista firmoista: Beweship Oy, CHS Air & Sea Oy, Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Express (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Air & Sea Oy, DSV Road Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Hacklin Logistics Oy, Martin Bencher (Scandinavia) Oy, SA-TU Logistics Oy ja Scan Global Logistics (Finland) Oy.

Stipendejä myönnettiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

• Tullialan ammattitutkinto / Omnia & Tullin koulutus / 13 kk
• IATA DGR peruskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy/ 3 pv
• IATA DGR määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy / 2 pv
• Vaarallisten aineiden merikuljetukset / DGM Finland Oy / 2 pv
• Valvotun edustajan turvapäällikön koulutus / Suomen Turvaprojektit Oy / 1 pv
• Logistiikka ja Venäjän kuljetukset -verkkokurssi II / XAMK /
• Työturvallisuuskoulutus / Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy / 1 pv

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.