Huolinta-alan henkilöstömäärä ja liikevaihto kasvussa

23.10.2019

Huolinnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli koko logistiikkaa, sekä huolinta ja rahtaus -toimialaa voimakkaampaa vuonna 2018, arvioidaan 23.10. julkaistussa toimialakatsauksessa. Taloudellisessa toimintaympäristössä on kuitenkin useita epävarmuustekijöitä ja alan suhdannenäkymä on heikentynyt.

Huolinnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli koko logistiikkaa, sekä huolinta ja rahtaus -toimialaa voimakkaampaa vuonna 2018, arvioidaan 23.10. julkaistussa toimialakatsauksessa. Taloudellisessa toimintaympäristössä on kuitenkin useita epävarmuustekijöitä ja alan suhdannenäkymä on heikentynyt.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton (SHLL) ja Palvelualojen työnantajat Paltan tuottamasta toimialakatsauksesta käy ilmi, että huolinta-alan liikevaihto jatkoi vuonna 2017 alkanutta kasvuaan myös vuonna 2018. Alan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta arviolta 3,5%. Kasvu oli koko huolinta ja rahtaus -toimialaa nopeampaa. Myös huolinta-alan yritysten henkilöstömäärä kasvoi ensikertaa vuosiin vuonna 2018. Henkilöstömäärä kasvoi arviolta 4,8%.

”Olen tyytyväinen, että huolinta-alan kehitys on viime vuosina ollut positiivista. Alan liikevaihdon ja pitkästä aikaa myös henkilöstömäärän kasvu on erityisen ilahduttavaa”, sanoo Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimitusjohtaja Petri Laitinen.

Huolinta-alan yritysten tuloskunto pysyi kutakuinkin vuoden 2017 tasolla, mikä on pitkän aikavälin keskiarvoa parempi. On kuitenkin huomattava, että yritysten kannattavuus vaihtelee keskenään eivätkä erot yritysten välillä selity yksinomaan esimerkiksi yrityskoolla.

Huolinnan liiketulos 1,6% oli koko logistiikkatoimialaan verrattuna matalampi, mutta kuitenkin korkeampi kuin huolinta ja rahtaus - toimialalla. Liikevaihtoon suhteutettuna huolinnan kannattavuus on koko yrityssektoria matalampi, mutta pääomaan (kokonaispääoman tuotto) suhteutettuna korkeampi. Vaikka huolinta-alan omavaraisuusaste on noussut viimeiset pari vuotta, se on yhä yrityssektorin keskiarvoa matalampi.

”Huolinta-alan liikevaihdon kasvu kertoo siitä, että suomalaiset kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset ovat menestyneet. Huolinta-ala tarjoaa näille yrityksille sellaista kansainvälisen kaupan osaamista, jolla on kysyntää. Tämä kysynnän kasvu näkyy meillä kasvaneena henkilöstömääränä. Toimialan tulevaisuudennäkymä on kuitenkin varovainen ja huolestunut. Suomen kilpailukyvystä pitää huolehtia niin, että selviämme vientimaidemme taantumasta ja kauppasotien aiheuttamista kaupan häiriöistä mahdollisimman vähin vaurioin”, sanoo toimitusjohtaja (CHS Group) ja SHLL:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Halmetoja.

Huolinta-alan tulevaisuuden näkymät

Huolinta-alan liikevaihto seuraa pitkälti tavarakaupan kehitystä. Vielä vuoden 2019 alussa vienti kehittyi kohtalaisesti. Näkymä loppuvuodelle on kuitenkin heikompi. Etlan ennusteen mukaan tavaravienti kasvaa tänä vuonna 3,5%. Lukua kasvattaa erityisesti kahden risteilijän toimitus ja kaasuputkien vienti avomerelle. Etlan arvion mukaan vuosina 2020–2021 Suomen tavaraviennin volyymi jatkaa kasvuaan kansainvälisen vientikysynnän tahdissa.

”Huolinnan liiketoiminta on kasvanut kahtena edellisenä vuotena tavarakaupan vetämänä. Suhdanteen kääntymisestä on kuitenkin jo selviä viitteitä, esimerkiksi Suomen vientimaiden teollisuustuotanto on kehittynyt heikosti. Taloudellisessa toimintaympäristössä on myös lukuisia riskejä, joiden ennakointi on vaikeaa. Lähitulevaisuuden näkymät ovat siten kahta edellistä vuotta maltillisemmat”, kertoo Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.

Huolinta-alan talousnäkymät ovat pitkälti Suomen ulkomaankaupan ja maailmantalouden kehityksen varassa. Kansainvälisen talouden haasteet kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota tai Brexit luovat talouteen riskejä ja ennalta-arvaamattomuutta. Lokakuussa 2019 maailman talouskasvun ja tavarakaupan volyymin ennusteita madallettiin. Maailmantalouden epävarmuus heijastuu myös Suomeen.

”Taloudellisten näkymien kehittymisen lisäksi lähivuosien tärkeimpiä huolinta-alaan vaikuttavia tekijöitä ovat digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjunta. Ne ovat isoja kokonaisuuksia, joihin SHLL:ssä tullaan panostamaan vahvasti seuraavalla strategiakaudella 2020-2022”, kertoo Laitinen.

Huolinta-alan toimialakatsaus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Laitinen, SHLL ry, p. 040 588 1071
Pääekonomisti Martti Pykäri, Palta, p. 044 363 9353