SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 20 henkilölle

14.08.2019

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 20 henkilölle ja yhteensä noin 8.837 euron arvosta.

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 20 henkilölle ja yhteensä noin 8.837 euron arvosta.

1.4.2019 – 7.8.2019 aikana saapuneet hakemukset käsitelty stipenditoimikunnan kokouksessa 8.8.2019. Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Stipendinsaajat olivat tällä kertaa seuraavista firmoista: Beweship Oy Ab, Blue Water Shipping Oy, CHS Air & Sea Oy, DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Express (Finland) Oy, Panalpina Ab filial i Finland, SA-TU Logistics Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy, Schenker Oy, TNT Suomi Oy, UPS SCS (Finland) Oy
ja Varova Oy.

Stipendejä myönnettiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus / järjestäjä):

 • Digitaalisen markkinoinnin koulutus osat / Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset
 • Tulliasioiden perusteet / Logistiikan toimihenkilöt
 • Vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutus / Suomen Turvaprojektit Oy
 • Työsopimuslain irtisanomissäännöstöä koskeva uudistus / Helsingin seudun kauppakamari
 • Kriisiviestintä ja johtaminen / Helsingin avoin yliopisto
 • Esimies ja työsuhteen ongelma- ja päättämistilanteet / Helsingin seudun kauppakamari
 • DGSG Dangerous Goods Emergency First Responder Train the Trainer Course / Dangerous Goods ERG TtT
 • Litium-akkujen maa / meri / ilmakuljetukset / CargoSafe Oy
 • B2B myyjän buukkauskoulutus / Mediaconsulting Finland
 • Organisaatioiden viestintä / Helsingin avoin yliopisto
 • IATA DGR-määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy
 • IATA DGR-määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
 • IATA DGR-peruskurssi / CargoSafe Oy
 • Incoterms 2020 - uudet toimitustapalausekkeet / ICC Suomi

Koulutusstipendejä voi anoa ympäri vuoden hakukausilla 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9 ja 1.10.-31.12.
Stipendianomuksen tulee olla liiton toimistossa ennen opintojen alkamista.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.