SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 44 henkilölle

11.04.2019


Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 44 henkilölle ja yhteensä noin 21.223 euron arvosta.

18.12.2018 – 4.2.2019 aikana saapuneet hakemukset käsitelty stipenditoimikunnan kokouksessa 8.4.2019. Stipendin saaneille henkilöille on tänään postitettu tieto myönnetystä stipendistä.

Stipendinsaajat olivat tällä kertaa seuraavista firmoista: Beweship Oy, Blue Water Shipping Oy, CHS Air & Sea Oy, DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Express (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Air & Sea Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Hacklin Logistics Oy, Kemi Shipping Oy, NTG Polar Road Oy, Panalpina Ab filial i Finland, Roadari Oy, SA-TU Logistics Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy, Strait Air Transport Oy Ab, Tschudi Logistics Oy ja TNT Suomi Oy

Stipendejä myönnettiin mm. seuraaviin koulutuksiin (koulutus/järjestäjä/kesto):

 • Tullialan ammattitutkinto / Omnia ja Tullin koulutus / 14 kk
 • Digitaalisen markkinoinnin koulutusohjelma / Markkinointi-instituutti / 4-10 kk
 • Kuljetusvastuu / MKK / 2 pv
 • Jätteiden kansainväliset siirrot / SYKE / 1 pv
 • Venäjän-kaupan sertifiointi käytännössä / SVKK / 1 pv
 • Tavaroiden tullaus Suomesta Venäjälle / SVKK / 4 h
 • Viennin ajankohtaispäivä / Turun KK / 1 pv
 • Lentorahdin turvapäällikkö / CargoSafe Oy / 1 pv
 • Turvallisuusneuvonantajakoulutus (VAK/ADR) / DGM Finland / 3 pv
 • Lean 2019 / Arter Wakaru Oy / 1 pv
 • Tehokas sisäinen arviointi -koulutus / Kiwa Inspecta / 2 pv
 • Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä / Kiwa Inspecta / 1 pv
 • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi) / DGM Finland Oy tai CargoSafe Oy / 2pv
 • IATA DGR-määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy tai DGM Finland Oy /2 pv
 • IATA DGR-peruskurssi / CargoSafe Oy tai DGM Finland Oy / 3 pv
 • Visma Payroll lomapalkkalaskenta webinaari / Visma Software Oy / 5 h
 • SAMTRAC, occupational Health and Safety risk management in the workplace - verkkokurssi / NOSA Ltd / 12 kk
 • Yksityisten palvelualojen työsuojelun perusteet / Työturvallisuuskeskus / 3 pv
 • Työsuojelun / Työturvallisuuden perehdytyskoulutus / Suomen Ensiapukoulutus Oy / 1 pv
 • Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö / Suomen Ensiapukoulutus Oy / 1 pv

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.