Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitolle uusi strategia

19.12.2019

SHLL:n hallitus hyväksyi 12.12. kokouksessaan strategian vuosille 2020-2022. Jäsenten kanssa työstetyssä strategiassa painopisteinä ovat ilmastonmuutoksentorjunta ja logistiikan digitalisaatio. Liiton tarkoitukseksi määriteltiin Suomen logistisen kilpailukyvyn turvaamien.

SHLL:n hallitus hyväksyi 12.12. kokouksessaan strategian vuosille 2020-2022. Jäsenten kanssa työstetyssä strategiassa painopisteinä ovat ilmastonmuutoksentorjunta ja logistiikan digitalisaatio. Liiton tarkoitukseksi määriteltiin Suomen logistisen kilpailukyvyn turvaamien.

Suomessa toimivat yritykset tarvitsevat kansainvälistä tuontia ja vientiä. Strategiatyössä todettiin, että Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton tehtävänä on luoda logistisesti hyvät edellytykset suomalaisille yrityksille ja kuluttajille olla osa globaalia kaupankäyntiä. Liiton tarkoitukseksi jäsenistö määrittelikin Suomen logistisen kilpailukyvyn turvaamisen.

Liiton strategiatyössä ilmastonmuutos ja digitalisaatio nousivat lähivuosien tärkeimmiksi huolinta-alaan vaikuttaviksi tekijöiksi. SHLL:n strategia rakentuukin näille kahdelle pääteemalle, ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumiselle ja digitalisaaton paremmalle hyödyntämiselle logistiikassa.

Lisäksi liiton strategiassa näkyvät tavoitteina

  • EU:n yhteismarkkinoiden edistäminen,
  • toimivan ja tehokkaan liikenneverkon edistäminen,
  • liikenteen kohtuullisesta vero- ja maksutasosta huolehtiminen,
  • osaavan työvoiman varmistaminen,
  • huolinta-alan toimintaa edistävät työmarkkinat ja työehtosopimukset.

SHLL:n hallitus on työstänyt vuonna 2019 liitolle uutta strategiaa vuosille 2020-2022 kokouksissaan ja työpajassa. Strategialuonnos on myös viety kommentointikierroksille liiton jaostoihin ja työryhmiin.

SHLL:n yksi vuoden 2019 päätavoitteista oli laatia tuleville vuosille uusi strategia, jossa kirkastetaan liiton tarkoitus ja tavoitteet vastamaan 2020 -luvun huolinta- ja logistiikka-alan haasteita. ”Olen tyytyväinen strategiaprosessin lopputulokseen, sillä strategia selvästi viitoittaan ne alan kannalta keskeiset teemat, johon liiton jäsenistö haluaa liiton henkilöstö- ja taloudelliset resurssit kohdistaa huolinta- ja logistiikka-alan hyvin laajassa toimintakentässä”, toteaa liiton toimitusjohtaja Petri Laitinen.

SHLL:n strategia 2020-2022