Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto etsii joukkoonsa asiantuntijaa/viestintäasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen

22.05.2019

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on Suomessa toimivien huolinta- ja logistiikkayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen toimialajärjestö. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen ja sen jäsenliitto Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyhdistys. SHLL:n tehtävänä on edistää huolinta- ja logistiikka-alalla toimivien jäsentensä toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettuutta ja arvostusta. www.huolintaliitto.fi.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry etsii joukkoonsa asiantuntijaa/viestintäasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen

Asiantuntijan toimenkuvaan lukeutuu SHLL:n elinkeinopoliittisen toiminnan käytännön toimenpiteiden toteuttamisen vahvistaminen sekä lisääminen. Palkattavan asiantuntijan yhtenä keskeisenä tehtävänä on ottaa vastuulleen liiton jaostojen ja työryhmien avulla tehtävän edunvalvontatyön ylläpito ja kehittäminen sekä liiton viestintä. Asiantuntija toteuttaa yhdessä esimiehensä, liiton toimitusjohtajan, kanssa SHLL:n elinkeinopoliittista edunvalvontaa hyvin monipuolisesti.

Toivomme asiantuntijalta päättäväisyyttä, selkeätä tahtoa sekä aikaansaavaa ja joustavaa työotetta. Luontainen sosiaalisuus, persoonallinen työote, ulospäinsuuntautuneisuus sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaito ovat arvostettavia piirteitä menestyksekkäässä asiantuntijassamme.

Tehtävässä vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa (esim. KTM) tai AMK- tutkintoa (esim. liiketalous, tuotantotalous). Aiempi kokemus edunvalvonnasta sekä logistiikka- ja huolinta-alan aiempi tunteminen lasketaan hakijan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä viestintätaitoja sekä vahvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme tehtävän, jossa asiantuntija tapaa mielenkiintoisia vaikuttajahenkilöitä ja osallistuu alamme menestykseen ja siinä samalla luomaan omaa verkostoansa. Tarjolla on monipuolinen rooli, jossa vaikutetaan merkittävästi huolinta- ja logistiikka-alan toimintaedellytyksiin Suomessa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen (puh. +358 40 588 1071; petri.laitinen@huolintaliitto.fi)