SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 42 henkilölle

08.05.2020

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry:n (SHT) kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä myön­net­tiin yh­teen­sä 42 hen­ki­löl­le ja yh­teen­sä noin 20 773 eu­ron ar­vos­ta.

17.12.2019 – 31.3.2020 ai­ka­na saa­pu­neet ha­ke­muk­set kä­si­tel­ty sti­pen­di­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa 5.5.2020. Sti­pen­din saa­neil­le hen­ki­löil­le on toimitettu tie­to myön­ne­tys­tä sti­pen­dis­tä.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa seu­raa­vis­ta fir­mois­ta: Blue Water Shipping Oy, CHS Air & Sea Oy, DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Express (Finland) Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Road Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Kemi Shipping Oy, Martin Bencher (Scandinavia) Oy, NTG Air & Ocean Oy, Oy Beweship Ab, Oy Kuehne + Nagel Ltd, Roadari Oy, SA-TU Logistics Oy, Schenker Oy, UPS SCS (Finland) Oy.

 Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

 • Tullialan ammattitutkinto / Omnia
 • IATA DGR-määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
 • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi) / DGM Finland Oy
 • Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset (VAK / ADR) / DGM Finland Oy
 • IATA DGR -peruskurssi / Suomen Turvaprojektit Oy
 • Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen / Grow + Nordic
 • Tietoisku: Koronavirus ja työnantajavelvoitteet / Kauppakamari
 • Assistentti Forum 2020 - Startti tulevaisuuteen / Alma Talent
 • GDP:n perusteet verkkokurssi / FOK Farmasian oppimiskeskus
 • Kansainväliset jätesiirrot / Suomen ympäristökeskus SYKE
 • IATA DGR -määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
 • Turvallisuusneuvonantajakoulutus (VAK/ADR) / DGM Finland Oy
 • IATA DGR -määräaikaiskurssi CAT. 6 / CargoSafe Oy
 • Excel jatko / Helsingin seudun kauppakamari
 • Erikoiskuljetukset / Turun yliopiston Brahea-keskus

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den ha­ku­kau­sil­la 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9 ja 1.10.-31.12.

Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.