Suomen liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat etsivät yhdessä ratkaisuja ilmastonmuutokseen

03.02.2020

Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat tuovat oman osaamisensa pöytään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Paltan, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton sekä viiden muun organisaation yhteinen tiekartta vähähiiliseen liikenteeseen 2035 valmistuu kesään mennessä. Liikenne on välttämätön mahdollistaja kasvulle ja viennille. Alan potentiaali Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on merkittävä.

Hallitusohjelman mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat ovat sitoutuneet tekemään osansa tavoitteen saavuttamiseksi ja etsivät yhdessä toimialojen tehokkaimpia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

– Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Palvelualojen päästöjen vähentämisessä liikenne on avainasemassa ja siksi olemme vahvasti mukana tässä tiekarttatyössä. Tuomme työhön elinkeinoelämän ja edustamamme yrityskentän näkemystä ja tietoa, kommentoi elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki Palvelualojen työnantajat Paltasta.

– Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto SHLL on iloinen, että keskeiset liikenne- ja logistiikka-alan toimijoita edustavat järjestöt tekevät yhteisen vähähiilisen liikenteen tiekartan, jolla tuodaan alan yhteisiä ratkaisuehdotuksia liikenteen co2-päästöjen pienentämiseksi. Myös SHLL tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. SHLL:lle tärkeää liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistyössä on, että ratkaisuja tehdään Suomen logistinen kilpailukyky turvaten, toteaa liiton toimitusjohtaja Petri Laitinen.

Kestävää kasvua ja innovatiivisia ratkaisuja alan sisältä

Tiekartan tarkoituksena on selvittää henkilö- ja tavaraliikenteen päästöjen kokonaisuutta, keinoja niiden vähentämiseksi, vaikutuksia toimialojen yrityksiin sekä muita seurauksia. Tiekartan avulla kartoitetaan, millaisia ratkaisuja voidaan löytää esimerkiksi palveluita, investointeja, teknologiaa, ohjauskeinoja sekä kasvu- ja vientipotentiaalia kehittämällä. Tiekartta katsoo vuoden 2035 lisäksi myös pidemmälle, vuoteen 2050. Tiekartta kattaa maa-, sisävesi- ja rannikkoliikenteen.

Selvityksen toteuttavat yhteistyössä Palvelualojen työnantajat Palta, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Autoalan Tiedotuskeskus, Logistiikkayritysten Liitto, Paikallisliikenneliitto, Linja-autoliitto ja älykkään liikenteen verkosto ITS-Finland. Yhdessä organisaatiot edustavat valtaosaa Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen yrityksistä. Työ tehdään yhteistyössä Pöyry Management Consultingin kanssa.

Käynnistetty tiekarttatyö liittyy työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan hallitusohjelman mukaiseen hankkeeseen, jossa elinkeinoelämä laatii tiekarttoja vähähiiliseen liiketoimintaan.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan käynnissä ministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartta -hanke, jossa etsitään keinoja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen tiekartan tavoitteena on tukea ja täydentää myös tätä ministeriön työtä ja löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja alan sisältä.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petri Laitinen, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, puh. +358 40 588 1071, petri.laitinen@huolintaliitto.fi
Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki, Palvelualojen työnantajat Palta, puh. +358 50 521 2907, tatu.rauhamaki@palta.fi