SHLL:lle uusi strategia – keskiössä kilpailukyky

18.11.2022

Keskiviikkona 16.11.2022 Helsingissä pidetyssä syyskokouksessa esiteltiin Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n hallituksen laatima uusi strategia liitolle, joka luo suuntaviivat SHLL:n toiminnalle vuosille 2023-2025. SHLL:n tavoitteena on menestyvä ja uudistuva Suomi, joka toimii saumattomasti osana globaalia markkinaa.

”SHLL:n toiminnan keskeisenä tehtävänä on tulevina vuosina vahvistaa Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä toimimalla huolinnan ja logistiikan sillanrakentajana”, toteaa SHLL:n uudeksi  puheenjohtajaksi vuoden 2023 alusta lukien valittu Schenker Oy:n toimitusjohtaja Petteri Nurmi.

”Kiristyneessä geopoliittisessa tilanteessa on kyettävä pitämään Suomen sisäiset ja rajat ylittävät toimitusketjut kunnossa. Varsinkin huoltovarmuuden kannalta tämä edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Akuutin turvallisuustilanteen ohella on päätettävä pitkän tähtäyksen toimenpiteistä, jotta varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden, toimivan infrastruktuurin ylläpidon ja ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan huomioiden suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn.”

SHLL tulee toteuttamaan tehtäväänsä kolmen strategisen fokusalueen kautta:

Suomen logistisen kilpailukyvyn kehittäminen: Suomi elää ulkomaankaupasta samalla kun sen maantieteellinen positio on haasteellinen. Suomen elinkeinoelämän logistisen kilpailukyvyn kehittäminen ja toimitusketjujen turvaaminen jatkuvasti on äärimmäisen tärkeää. Myös huolinta- ja logistiikka-alan sisäinen toimijoiden välinen kilpailu tulee turvata.

Työvoiman saatavuuden ja osaamisen vahvistaminen: Kuljettajien saatavuus on heikentynyt merkittävästi. Väestön vanhenemisesta johtuen uusia työntekijöitä alalle on entistä vähemmän. Alan digitalisointi ja automatisointi edellyttää uutta osaamista. Koulutusjärjestelmä ei nykyisellään tuota tarpeeksi osaajia huolinta- ja logistiikka-alalle. Myös työssä oppimista pitää tukea.

Vihreän siirtymän mahdollistaminen: Huolinta- ja logistiikka-ala edistää ilmastonmuutoksen hidastumista ja siihen sopeutumista sekä vähentää luontokatoa. SHLL ja sen jäsenyritykset ovat sitoutuneet tavoittelemaan Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 ja fossiilitonta liikennettä 2045. SHLL luo edellytyksiä alan yritysten siirtymiselle kohti vihreämpää logistiikkaa siten, että alan kilpailukyvyn kannalta järkevät ja taloudelliset ratkaisut mahdollistuvat.

”Uusi kolmevuotinen strategiakausi viitoittaa SHLL:n osalta ne keskeiset fokusalueet ja toimenpiteet, joilla parannetaan entisestään Suomen huolinta- ja logistiikka-alan toimintaedellytyksiä ja sitä kautta myös koko Suomen elinkeinoelämän menestymistä. Keskeisessä roolissa tulee olemaan logistiikka-alan vetovoimaisuuden lisääminen työmarkkinoilla sekä vihreän siirtymän edistäminen toimialan kilpailukykyisyys turvaten”, kommentoi SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen.

SHLL:n strategia 2023-2025

Lisätiedot:

SHLL:n puheenjohtaja (vuoden 2023 alusta lukien) Petteri Nurmi, p. 040 759 4936
SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen, p. 040 588 1071