SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 21 henkilölle

07.07.2022

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 21 henkilölle ja yhteensä noin 12 000 euron arvosta.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä stipendikierroksella fir­mois­ta: Airlog Group Oy, Beweship Oy Ab, CHS Air & Sea Oy, DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, Kuehne + Nagel Oy Ltd, LS-Cargo Logistics Oy, NTG Air & Ocean Oy, Oy AHA Logistcs Ltd, Oy Hacklin Logistics Ltd, Scan Global Logistics (Finland) Oy, Schenker Oy ja Varova Oy.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin muun muassa seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

  • Erikoiskuljetukset / Turun yliopisto
  • IATA DGR - määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
  • IATA DGR - peruskoulutus / FinSecPro Oy
  • Onnistunut ja laadukas perehdytys / Professio Oy
  • Scrum Master + Sertifioinnit I ja II / No Limits Media Solutions Ltd
  • Turvallisuusneuvonantajan peruskoulutus / DGM Finland Oy
  • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi) / CargoSafe Oy

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa SHT:lta ym­pä­ri vuo­den. Huomaathan, että sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta löytyy Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.