SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 27 henkilölle

11.04.2022

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 27 henkilölle ja yhteensä noin 16 000 euron arvosta.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa fir­mois­ta: Beweship Oy Ab, Bolloré Logistics Oy, CHS Air & Sea Oy, DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Express (Finland) Oy, DHL Freight Finland Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Solutions Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, ILP-Group Logistics Oy, Kuehne + Nagel Oy Ltd, Strait Airport Transport Oy Ab, Scan Global Logistics (Finland) OY, UPS SCS Finland Oy

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

 • Erikoiskuljetukset / Turun yliopisto
 • Hallituksen, hallituksen jäsenen sekä toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä / KoulutusPro Oy
 • Henkilökuntaedut verotuksessa / Ajantieto
 • IATA DGR - määräaikaiskoulutus / FinSecPro
 • IATA DGR -peruskurssi / Cargo Safe Oy
 • ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä -koulutus / Kiwa Inspecta
 • Litiumakkujen kuljetukset -kurssi / DGM Finland Oy
 • Maahantuonnin arvonlisäverotus / Ajantieto Oy
 • Palvelulogistiikan ammattitutkinto / Hyria
 • Tullialan ammattitutkinto / Omnia
 • Turvapäällikkökoulutus / FinSecPro
 • Työlainsäädäntö haltuun – HR-managerin tietopaketti / WebAkatemia ja Ratekoulutus
 • Vaarallisten aineiden maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantaja (TNA) koulutus

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.